هشتمین روز اعتصاب کارگران لاستیک پارس

دوشنبه ۱۱ اسفند کارگران کارگران کارخانه لاستیک پارس (واقع در شهرک صنعتی کاوه در ساوه) هشتمین روز اعتصاب خود را با خواست رسیدگی به مشکل صندوق پس‌انداز و بازگرداندن سپرده‌های کارگران برپا کردند. ….

——————————————–

هشتمین روز اعتصاب کارگران لاستیک پارس

دوشنبه ۱۱ اسفند کارگران کارگران کارخانه لاستیک پارس (واقع در شهرک صنعتی کاوه در ساوه) هشتمین روز اعتصاب خود را با خواست رسیدگی به مشکل صندوق پس‌انداز و بازگرداندن سپرده‌های کارگران برپا کردند. مدیران کارخانه همچنان از پاسخگویی به خواست کارگران سرباز می‌زنند.

کارگران می‌گویند از آنجا که مدیریت صندوق در دست آنان نیست از مبلغ اندوخته شده در آن اطلاعی ندارند. کارفرمای فعلی هم در مورد این صندوق شفاف سازی نمی‌کند. «با توجه به ۱۰۰۰ کارگری که اندوخته‌هایشان در این صندوق موجود بوده که مبلغ قابل توجهی هم می‌شود، کارگران نمی‌دانند اصل و سود این پول‌ها در حال حاضر در جیب چه کسی است؟ مالک دولتی یا مالک فعلی».

——————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.