تجمع اعتراضی کارگران شیر پگاه تهران برای رفع تصرف اراضی کارگران کارخانه

این کارگران از قوه قضائیه خواستند تا برای رفع تصرف اراضی کارگران این کارخانه در منطقه تهران پارس اقدام نماید  ….

—————————————————

6952

تجمع اعتراضی کارگران شیر پگاه تهران برای رفع تصرف اراضی کارگران کارخانه

صبح امروز یکشنبه ۱۰ اسفند ۹۹، گروهی از کارگران شیر پگاه تهران با تجمع مقابل ساختمان قوه قضائیه اعتراض خود را نسبت به ادامه تصرف اراضی کارگران این کارخانه در منطقه تهران پارس، توسط سپاه پاسدارن، ابراز داشتند.
این گروه از کارگران کارخانه صنایع شیر پگاه تهران، با تجمع مقابل ساختمان قوه قضائیه در خیابان ولیعصر تهران، از قوه قضائیه خواستند تا برای رفع تصرف اراضی کارگران این کارخانه در منطقه تهران پارس اقدام نماید.

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.