انتقال اسماعیل عبدی فعال کانون صنفی معلمان به بند ۶ (۳۵۰ سابق)

این انتقال به دستور دادستان تهران و با نامه دایره نظارت بر زندانیان سیاسی اوین صورت گرفته است ….

———————————————————-

esmaeil-abdi

انتقال اسماعیل عبدی فعال کانون صنفی معلمان به بند ۶ (۳۵۰ سابق)

به دستور دادستان تهران و با نامه دایره نظارت بر زندانیان سیاسی اوین اسماعیل عبدی فعال صنفی سرشناس کانون صنفی معلمان از بند ۸ به بند ۶ (۳۵۰ سابق) انتقال یافت.

شایان ذکر است که با تغییرات اعمال شده در سال گذشته،همه زندانیان سیاسی و امنیتی از این بند به زندان های دیگر منتقل شده اند و هم اکنون به غیر از اسماعیل عبدی، محمد نوری زاد نیز در بند ۶ (۳۵۰ سابق) نگه داری می شود.

———————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.