تجمع اعتراضی مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف

بازنشستگان درسال جاری بطور مستمر برای تحقق یافتن مطالباتشان دست به تجمعات اعتراضی درتهران ودهها شهر در کشور زده اند و تا رسیدن به خواسته هایشان، تجمعات اعتراضی بازنشستگان ادامه خواهد داشت. ….

—————————————————–


6945

تجمع اعتراضی مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف

تجمع اعتراضی مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی امروز دهم اسفند درمقابل وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در تهران و همزمان درشهرهای کرج ،رشت ، اراک ، ایلام ، کرمانشاه، زنجان ،مشهد ، شاهرود، سنندج ،و خراسان شمالی دراعتراض به وضعیت اسفبار معیشتی و عدم اجرای همسانسازی و افزایش دستمزد براساس نرخ تورم واقعی .

بازنشستگان درسال جاری بطور مستمر برای تحقق یافتن مطالباتشان دست به تجمعات اعتراضی درتهران ودهها شهر در کشور زده اند و تا رسیدن به خواسته هایشان، تجمعات اعتراضی بازنشستگان ادامه خواهد داشت.

————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.