جبهۀ مردم برای نجات ایران –خط سوم: با اعتصاب سراسری به دفاع از سوخت بران و حیثیت ملی خود بر خیزیم

یکپارچگی ایران همین امروز رقم می خورد. در دفاع از عزیزان ستم دیده سیستانی، بلوچستانی، کردستانی ،عرب و ترک و …. و اگر در این دفاع جانانه کوچکترین غفلت و اغماضی صورت گیرد به معنای موافقت با شطرنجی کردن ایران خواهد بود. ما با اتحاد یکپارچه خود ایران را یک پارچه نگه می داریم. ….

————————————————————

با اعتصاب سراسری به دفاع از سوخت بران و حیثیت ملی خود بر خیزیم

جبهۀ مردم برای نجات ایران –خط سوم
اعلامیه شماره ۴۹
ششم اسفند= ۲۴ فوریه ۲۰۲۱

امروز روز تصفیه حساب ملت ایران با رژیم دزد و جنایتکار ملا است.
این ملایان بی شرم که دزدیهایشان میلیاردی و بی حساب، از خزانۀ ملی ما ایرانیان است، به چه حقی مردم مظلوم نواحی سیستان و بلوچستان را که تنها راه گذران زندگی مختصرشان با فروش سوخت تامین می شود به رگبار می بندند؟ ما از این همه جنایت این رژیم پست، بستوه آمده ایم.ما ملت متحد ایران، همچون مردم غیور ایرانشهر در پشتیبانی از مردم مظلوم سروان به اعتصاب سراسری در کل ایران می پیوندیم.

و همگی چون جوانان غیور سروان مسلح می شویم. و همین جا در مقابل دستورات بیت عنتری می ایستیم و بیت عنتری را که کارش ابلاغ دستورات اربابش انگلیس، به مردم ایران است با خاک یکسان می کنیم و تمام ساکنینش را به گور ابدی می فرستیم.

یکپارچگی ایران همین امروز رقم می خورد. در دفاع از عزیزان ستم دیده سیستانی، بلوچستانی، کردستانی ،عرب و ترک و …. و اگر در این دفاع جانانه کوچکترین غفلت و اغماضی صورت گیرد به معنای موافقت با شطرنجی کردن ایران خواهد بود. ما با اتحاد یکپارچه خود ایران را یک پارچه نگه می داریم.

به پیش برای دفن رژیم ملا
به پیش برای ایجاد حکومتی مردمسالار و بدون انگل

womens-power.farah-notash.com
www.farah-notash.com
Women’s Power

————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.