کمبود پرستار و تخت در بیمارستان های اهواز

امکانات تخصصی در شهرستان‌ها نسبت به اهواز کمتر است، به همین جهت بیماران را از شهرستان‌ها به اهواز هدایت می‌کنیم و همین موضوع سبب بروز مشکل کمبود تخت در بیمارستان های مرکز استان شده است. ….

———————————————————————

6908

کمبود پرستار و تخت در بیمارستان های اهواز

‌سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر در تمام بیمارستان‌های اهواز با مشکل کمبود پرستار مواجه هستیم، گفت: بیمارستان “آیت‌الله طالقانی قدیم” قرار بود در این هفته راه‌اندازی شود که متاسفانه هنوز مشکل کمبود پرستار برای این بیمارستان رفع نشده است.

فرهاد سلطانی افزود: در حال حاضر تخت‌های ICU بیمارستان‌های اهواز تکمیل هستند و تعداد انگشت شماری تخت های عادی خالی وجود دارد. سلطانی با بیان اینکه مشکل کمبود تخت بیشتر در اهواز وجود دارد افزود: امکانات تخصصی در شهرستان‌ها نسبت به اهواز کمتر است، به همین جهت بیماران را از شهرستان‌ها به اهواز هدایت می‌کنیم و همین موضوع سبب بروز مشکل کمبود تخت در بیمارستان های مرکز استان شده است.

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.