سومین بیانیه امضا کنندگان «بیانیه ۱۴»: نه به جمهوری اسلامی با محور همبستگی ملی

ما به عنوان مخالفین نظام جمهوری اسلامی در درون کشور یکبار دیگر نه به جمهوری اسلامی را محکمتر از پیش تکرار و این نه بزرگ را بعنوان محور مشترک و آغاز فصل همبستگی ملی مطرح می کنیم. ….

————————————————————–

na-be-jomhoori-eslami

سومین بیانیه امضا کنندگان «بیانیه۱۴»: نه به جمهوری اسلامی با محور همبستگی ملی

متن سومین بیانیه رسمی فعالان سیاسی و مدنی موسوم به بیانیه ۱۴ نفر به شرح زیر است:

ملت شریف ایران
جامه سیاه این مصیبت ملی ۴۳ ساله شد و هنوز اشک وداع بهنام محجوبی مان خشک نگشته بود که داغ فرزندان محروم و مظلوم سراوان را بر دلهای خون شده ملت نهادند. این تکرار تلخ، و این استبداد دینی تا آخرین لحظه حکومت ستمگرش قربانی خواهد گرفت اگر من‌ و تو ما نشویم. باید رخت سیاه مصیبت را بدور انداخت و برای بازپس ستاندن میهن ویران گشته مان و برقراری صلح و عزت و آزادی رخت همبستگی پوشید که با دیو سخن از مهر بیهوده است!

عاقبت قتل عام سوختبران و کولبران عاقبت توست
و فرجام بهنام محجوبی سرانجام همه زندانیان سیاسی، عقیدتی، و مدنی و حتی فعالان محیط زیست و در جان کلام همه آزادگان است، اگر این فرقه خونخوار همچنان به زندگی پلشت شان ادامه دهند.

بهنام محجوبی زنده است

ما هر کدام یک بهنام هستیم آنچنان که #شهدای_سراوان زنده اند و در کنار خانواده محترم آن سوگواران به رژیم جمهوری اسلامی «نه» می گوئیم

و آخر آنکه:
مردم سرتاسر جهان
سازمان ملل متحد
کنشگران و سازمانهای بین المللی  حقوق بشری
بدانند و آگاه باشند که این اولین بار نیست و آخرین بار نخواهد بود که رژیم جمهوری اسلامی جان مردم بیگناه و آزادیخواهان را هدف ایدیولوژی کور خود قرار می دهد.

ما به عنوان مخالفین نظام جمهوری اسلامی در درون کشور یکبار دیگر نه به جمهوری اسلامی را محکمتر از پیش تکرار و این نه بزرگ را بعنوان محور مشترک و آغاز فصل همبستگی ملی مطرح می کنیم.

سگ کند آهنگ درویشان به خشم
درکشد مه خاک درویشان به چشم…..

جمعی از امضاکنندگان دو بیانیه ۱۴+۱۴

۱- خانم گوهر عشقی (مادر ستار بهشتی) .بیانیه ۱۴
۲-  محمد نوری‌زاد ….. بیانیه ۱۴
۳- هاشم خواستار ……بیانیه ۱۴
۴- کمال جعفری یزدی …… بیانیه ۱۴
۵- محمد حسین سپهری …. بیانیه ۱۴
۶- عباس واحدیان شاهرودی …. بیانیه ۱۴
۷- جواد لعل محمدی ….. بیانیه ۱۴
۸- محمد مهدوی فر …. بیانیه ۱۴
۹- محمد کریم بیگی …. بیانیه ۱۴
۱۰- رضا مهرگان … بیانیه ۱۴
۱۱- فاطمه سپهری …. بیانیه ۱۴+۱۴
۱۲- شهلا جهان بین …. بیانیه ۱۴+۱۴
۱۳- نرگس منصوری…… بیانیه ۱۴+۱۴
۱۴- نصرت بهشتی…… بیانیه ۱۴+۱

—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.