تاکنون هویت ۱۰ تن از جان‌باختگان حمله‌‌ی نیروهای نظامی ایران به سوخت بران بلوچ محرز شده است

در جریانِ حمله‌‌ی نیروهای نظامی ایران به سوخت بران بلوچ از تانک نیز استفاده شده است. تا کنون هویت ۱۰ تن از جان‌باختگان احراز شده است. ….

——————————————————————

saravan-1

تاکنون هویت ۱۰ تن از جان‌باختگان حمله‌‌ی نیروهای نظامی ایران به سوخت بران بلوچ محرز شده است

۱. عبدالرحمن شهرسان‌زهی
۲. یحیی گنگوزهی
۳. عبدی شهرسان‌زهی
۴. عبدالوهاب دامنی
۵. محمدمیربلوچ‌زهی
۶. محمد نصرت‌زهی
۷. سلمان شهرسان‌زهی
۸. عبدالغفور توتازهی
۹. انس صاحب‌زاده
۱۰. رحمان‌بخش دهواری

امروز ۴ اسفند ماه ۹۹، سپاه پاسداران مستقیم به سمت سوخت بران بلوچ تیراندازی کرده که بر اثر آن ده ها تن از سوخت بران کشته و زخمی شدند. در جریانِ حمله‌‌ی نیروهای نظامی ایران به سوخت بران بلوچ از تانک نیز استفاده شده است.

تصاویر شماری از سوخت بران بلوچ که توسط سپاه پاسداران در نقطه صفر مرزی آسکان سراوان پاسگاه شمسر کشته و زخمی شدند.

saravan-2

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.