حزب چپ اسپانیا خواستار خروج از اتحادیه اروپا شد

رهبر حزب چپ اسپانیا با ملحق شدن به رهبران احزاب فرانسوی و ایتالیایی، خواستار خروج این کشور از اتحادیه اروپا شد ….

————————————————————-

حزب چپ اسپانیا خواستار خروج از اتحادیه اروپا شد

رهبر حزب چپ اسپانیا با ملحق شدن به رهبران احزاب فرانسوی و ایتالیایی، خواستار خروج این کشور از اتحادیه اروپا شد؛ پدیده ای که بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، به نظر می رسد درحال رواج یافتن است و در اسپانیا، واژه ای به نام “اسپگزیت” رایج شده است.

نشریه انگلیسی اکسپرس نوشت لوئیز کارلو نوگوس رهبر حزب «سوموس ایسپانا/SOMOS Espan» با ملحق شدن به رهبران “فریگزیت”(خروج فرانسه از اتحادیه اروپا) و “ایتالگزیت” (خروج ایتالیا از اتحادیه اروپا) و نمایندگان سابق حزب برگزیت به کمپین قاره ای برای خروج از اتحادیه اروپا پیوسته است.

حزب چپ اسپانیا با انتشار مانیفستی کمپین برگزاری همه پرسی درباره عضویت اسپانیا در اتحادیه اروپا را به راه انداخته است.

——————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.