کارگران هپکو تابوت این شرکت را در خیابان‌های اراک حمل کردند!

کارگران هپکو اراک یکشنبه سوم بهمن در ادامه اعتراضات خود به خیابان آمدند و در مرکز شهر اراک تابوت شرکت را به صورت نمادین تشیع کردند ….

—————————————————————

jenaze-hepko

کارگران هپکو تابوت این شرکت را در خیابان‌های اراک حمل کردند!

کارگران هپکو اراک یکشنبه سوم بهمن در ادامه اعتراضات خود به خیابان آمدند و در مرکز شهر اراک تابوت شرکت را به صورت نمادین تشیع کردند و در نزدیکی ساختمان تامین اجتماعی تجمع کردند.
به گزارش اتحادیه ی آزاد کارگران ایران، دو هفته پس از آنکه وزیر کار و استاندار مرکزی از توافق با دولت برای تهاتر بدهی‌ها و رفع مشکلات خبر دادند، هنوز هیچ یک از انتظارات کارگران برآورده نشده و آن ها دوباره به خیابان برگشته اند.

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.