جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم: آمریکا در نظر دارد رژیم ملا را تا ابد برای مردم ایران حفظ کند

امروز با نگاهی دقیق به گام های آمریکا در منطقه و همآهنگی  گام های ملایان با آن، پیوند پنهانی دو نیروی ضد انسانی روشن تر می شود. و ما با نواختن شیپور بلند و شدید بیدارباش، برای نجات ایران و افغانستان از چنگ این هیولاهای خون آشام، بطور جدی از تمام هموطنانمان در گسترۀ ملی می خواهیم که برای یک مبارزه شدید ملی علیه این نیروهای خارجی، آمریکا و ملا از هر نوع آن، پیوند خود را حول محور کارگران معترض در صحنه، بطور جدی و با قدرت تمام قوت بخشیم. ….

———————————————————

آمریکا در نظر دارد رژیم ملا را تا ابد برای مردم ایران حفظ کند

جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم
اعلامیه شماره ۴۷

۲۸ بهمن=۱۶ فوریه۲۰۲۱

آنچه که رژیم ملا را امیدوار به ماندن می کند و به برنامه ریزی های بلند مدت وا می دارد و شور عیش و جوانی در رگ های این ملایان پیر وپلید عجوزه می دواند همانا پراکندگی نیروهای مبارز در عرصۀ سیاسی است.

همسویی کشتار وسیع مردم افغانستان در ماه های گذشته، آتش افروزی عظیم در مرز ایران و افغانستان در هفته گذشته و نا امن کردن وسیع منطقه توسط طالبان و هم پیمانانش القاعده و داعش، با اظهارت ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو که می‌گوید نیروهای ناتو افغانستان را پیش از زمان مناسب ترک نخواهند کرد،

و کنگره آمریکا نیز در گزارشی زیر نام “گروه مطالعه افغانستان” به دولت این کشور توصیه کرده که برنامه خروج کامل نیروهایش را از افغانستان عقب بیاندازد و کاهش بیشتر نیروها را نه بر اساس توافقنامه دوحه بلکه از جمله به پیشرفت مذاکرات صلح و کاهش خشونت‌ها از سوی طالبان مشروط سازد،هرگز تصادفی نبوده و زنگ خطر جدی را به صدا درآورده است. ایجاد ناامنی توسط طالبان و همپیمانانش بدستور آمریکا برای ادامه ماندن آمریکا در افغانستان است. چنانچه کنگره اساس توافقنامه دوحه را منتفی می سازد.

از طرفی دیگر دعوت از طالبان به ایران، پیوند ایران را با برنامه های آمریکا برای افغانستان و ایران را روشن می کند.

امروز با نگاهی دقیق به گام های آمریکا در منطقه و همآهنگی  گام های ملایان با آن، پیوند پنهانی دو نیروی ضد انسانی روشن تر می شود. و ما با نواختن شیپور بلند و شدید بیدارباش، برای نجات ایران و افغانستان از چنگ این هیولاهای خون آشام، بطور جدی از تمام هموطنانمان در گسترۀ ملی می خواهیم که برای یک مبارزه شدید ملی علیه این نیروهای خارجی، آمریکا و ملا از هر نوع آن، پیوند خود را حول محور کارگران معترض در صحنه، بطور جدی و با قدرت تمام قوت بخشیم.

تشکیل گروه های پارتیزانی را در تمام محلات شهر و روستا ها از هم امروز آغاز کنیم.
تمام احزاب و سازمان های غیر مذهبی و چپ در اتحادی جدی پیوند خود را آغاز نماییم.
تمام احزاب و سازمان های چپ دایرۀ پیوند خود را تشکیل دهیم.

آمریکا و کل ملایان در اتحادی نو در صددند مردم منطقه را برای دوره ای طولانی  به اسارتی عمیق تر بکشانند. از این رو مبارزه بی امان علیه اشان، یک باید است.
ما بطور جدی از مردم مظلوم افغانستان که در آستانه عمیق تر شدن فاجعه ملی اشان هستند نیز تقاضا داریم د ر اتحاد تمام نیروها علیه آمریکا و همپیمانانش از هر رقم “ملا” ، همگام با ملت ایران به پا خیزند. و تسلیم این جنگ نابرابر نشوند.

سکوت و انفعال پا گذاردن برشأن و منزلت انسانی است.

اتحاد ملی نشانۀ بلوغ ملی است
جبهۀ جهانی ضد امپریالیست   قدرت زنان
womens-power.farah-notash.com
www.farah-notash.com
Women’s Power
پارتیزان ها گروه های کوچک مسلحی هستند  که با استفاده از جنگ های نامنظم در کشور های اشغال شده توسط نیروهای خارجی علیه آنان به مبارزه می پردازند. در جنگ جهانی دوم گروه های پارنیزانی در کشور های مختلف اروپایی، علیه اشغال گران فاشیست آلمانی مبارزات درخشانی داشته اند.

———————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.