معصومه ابتکار: آمار خشونت علیه زنان در کشور بالا نیست

آمار خشونت علیه زنان در کشور بالا نیست
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده  رئیس‌جمهور ایران در همایش زنان و صلح گفته که خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان در ایران آمار بالایی ندارد و در مقایسه با کشورهای دیگر از نظر خشونت علیه زنان وضعیت بهتری دارد.
او به لایحه ‘حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت’ در ایران اشاره کرده و گفته  این لایحه ‘قدمی مهم’ برای تصویب قانون در این زمینه است.
این صحبت‌های معصومه ابتکار در حالی مطرح می‌شود که در سالی که گذشت وقوع متعدد قتل های ‘ناموسی’ از جمله کشته شدن رومینا اشرفی به دست پدرش واکنش های زیادی را در پی داشته است.
عباس مسجدی آرانی، رئیس‌ سازمان پزشکی قانونی، پیشتر از ثبت بیش از ۸۵ هزار مورد ‘همسر آزاری’ در سال ۹۸ خبر داده بود.
زهرا نژاد بهرام عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران هم اعلام کرده بود که آمار دقیقی در مورد میزان واقعی خشونت علیه زنان در ایران وجود ندارد اما به گفته برخی مسئولین آمار خشونت علیه زنان پس شیوع کرونا روند افزایشی داشته است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در همایش زنان و صلح گفته که خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان در ایران آمار بالایی ندارد و در مقایسه با کشورهای دیگر از نظر خشونت علیه زنان وضعیت بهتری دارد. ….

——————————————————–

masoumeh-ebtekar

آمار خشونت علیه زنان در کشور بالا نیست

معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده  رئیس‌جمهور ایران در همایش زنان و صلح گفته که خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان در ایران آمار بالایی ندارد و در مقایسه با کشورهای دیگر از نظر خشونت علیه زنان وضعیت بهتری دارد. او به لایحه ‘حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت’ در ایران اشاره کرده و گفته  این لایحه ‘قدمی مهم’ برای تصویب قانون در این زمینه است.

این صحبت‌های معصومه ابتکار در حالی مطرح می‌شود که در سالی که گذشت وقوع متعدد قتل های ‘ناموسی’ از جمله کشته شدن رومینا اشرفی به دست پدرش واکنش های زیادی را در پی داشته است.

عباس مسجدی آرانی، رئیس‌ سازمان پزشکی قانونی، پیشتر از ثبت بیش از ۸۵ هزار مورد ‘همسر آزاری’ در سال ۹۸ خبر داده بود.

زهرا نژاد بهرام عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران هم اعلام کرده بود که آمار دقیقی در مورد میزان واقعی خشونت علیه زنان در ایران وجود ندارد اما به گفته برخی مسئولین آمار خشونت علیه زنان پس شیوع کرونا روند افزایشی داشته است.

————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.