تجمع امروز کارگران هپکو در اعتراض به مشکلات و مطالبات خود

دوشنبه ۲۷ بهمن – کارگران هپکو در اعتراض به مشکلات و مطالبات خود در مسیر راه آهن اراک، تجمع کردند.
کارگران هپکو با تاکید بر ضرورت حل مساله بدهی‌ها؛ می‌گویند: بخشی از پرسنل حقوق برج ۹ را دریافت نکرده‌اند و تمامی پرسنل از برج ۱۰ حقوق نگرفتن؛ آنهم حقوق پایه بدون مزایا با تورم سرسام‌آور فعلی.

دوشنبه ۲۷ بهمن – کارگران هپکو در اعتراض به مشکلات و مطالبات خود در مسیر راه آهن اراک، تجمع کردند. ….

—————————————————-

hepko_2021-02-15

تجمع امروز کارگران هپکو در اعتراض به مشکلات و مطالبات خود

کارگران هپکو در اعتراض به مشکلات و مطالبات خود در مسیر راه آهن اراک، تجمع کردند.
کارگران هپکو با تاکید بر ضرورت حل مساله بدهی‌ها؛ می‌گویند: بخشی از پرسنل حقوق برج ۹ را دریافت نکرده‌اند و تمامی پرسنل از برج ۱۰ حقوق نگرفتن؛ آنهم حقوق پایه بدون مزایا با تورم سرسام‌آور فعلی.

hepko_2021-02-15-2

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.