سه تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد با ابلاغ شعبه ۲ دادسرای اوین به پلیس امنیت احضار شدند

آقایان داود رضوی، عطا باباخانی و علی قربانیان از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، با ابلاغ شعبه ۲ دادسرای اوین، به پلیس امنیت احضار شدند و باید روز شنبه به پلیس امنیت مراجعه کنند. ….

————————————————————–

sherkat-vahed

سه تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد با ابلاغ شعبه ۲ دادسرای اوین به پلیس امنیت احضار شدند

آقایان داود رضوی، عطا باباخانی و علی قربانیان از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، با ابلاغ شعبه ۲ دادسرای اوین، به پلیس امنیت احضار شدند و باید روز شنبه به پلیس امنیت مراجعه کنند.
نامبردگان پس ار حضور در تجمع مستقل بازنشستگان در مقابل مجلس، از سوی پلیس امنیت تلفنی احضار شدند و در روزهای گذشته نیز از سوی دادسرا ابلاغیه برای‌شان ارسال شده است. لازم به ذکر است این سه عضو سندیکا از بازنشستگان تامین اجتماعی نیز هستند .

یادآور می‌شود در روزهای گذشته برای آقای عطا باباخانی پرونده دیگری نیز در شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک کرج به اتهام “برهم زدن امنیت کشور” گشوده شده است و برابر ابلاغ قضایی، به پلیس امنیت کرج احضار شده است.

از سال ۹۸ فشار نهادهای امنیتی به سندیکای کارگران شرکت واحد بسیار تشدید شده است و با هر بهانه‌ای نهادهای امنیتی با اعضای سندیکا تماس تلفنی تهدید آمیز می‌گیرند و یا اعضای سندیکا به پلیس امنیت یا دادسرای اوین احضار می‌شوند. در یک نمونه سال گذشته پانزده تن از اعضای فعال سندیکا با دستور قضایی به پلیس امنیت احضار شدند.

در چند سال گذشته تجمعات بازنشستگان با محوریت و فراخوان‌های تشکلات مستقل خود، در اعتراض به مستمری ناچیز و چند برابر زیر خط فقر، در شهرهای مختلف استمرار و رشد داشته است. اما همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد.
سرمایه‌های تامین اجتماعی با حق‌بیمه کارگران به وجود آمده است. اما متاسفانه حق اداره سازمان تامین اجتماعی توسط کارگران، که صاحب اصلی این سازمان هستند، از آنان سلب شده و هیچ نقشی در اداره آن ندارند.

سندیکای کارگران شرکت واحد هرگونه پرونده سازی واحضار وتهدید اعضایش را محکوم میکند و خواستار منع تعقیب سه عضو این سندیکا میباشد و همچنان از اعتراضات کارگران و بازنشستگان و مزدبگیران تا رسیدن به حقوق پایمال شده شان حمایت میکند.

چاره زحمتکشان وحدت و تشکیلات است

سندیکای کارگران شرکت واحد
t.me/vahedsyndica

———————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.