کارگران خط ۵ متروی تهران سه ماه است حقوق دریافت نکرده‌اند

——————————————————

6806

کارگران خط ۵ متروی تهران سه ماه است حقوق دریافت نکرده‌اند

کارگران متروی خط ۵ تهران ۳ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند. همچنین پنج ماه است که بیمه این کارگران به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشده است در حالی که حق بیمه بر طبق فیش‌های حقوقی کارگران از حقوق‌های آنها کسر شده است.

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.