شمارۀ چهاردهم «اعتراض» (تریبون “نه” به وضعیت موجود) منتشر شد

اساس نابرابری ها کجاست؟
انسان ها همیشه و همه روزه سعی بر این دارند که زندگی شان بهتر از دیروز باشد، هر فردی از جامعه در حد و توان خود، برای تحقق آن تلاش می کند؛ اما با تأسف نه تنها که این امر برای اکثریت تحقق نمی یابد؛ بل بیشتر از پیش، بی حقوق، گرسنه، فقیر و متحمل مجموع نابرابر ی ها و مصایب اجتماعی می شوند. مشکل اساسی در کجا است؟ کجای کار می لنگد و چرا اکثریت مردم برای چیزی که تلاش می کنند به دست نمی آورند؟ کدام امر واقعی و دست نامرئی پشت این مسأله، پنهان است که این همه تلاش و تقلا را خلاف توقع به جهت دیگری سوق می دهد؟ چرا بشریت به این مهم در یک بعد گسترده و همه گیر، خم نمی شود؟ حال آن که در هر دم و بازدم، از این ناحیه پیش پایی خورده، زمین گیر شده/می شود. ….

—————————————————

دانلود شماره چهاردهم «اعتراض»

http://lajvar.se/pdf/Eteraz-14.pdf

—————————————————

6796

—————————————————

دانلود شماره چهاردهم «اعتراض»

http://lajvar.se/pdf/Eteraz-14.pdf

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.