خشک‌ترین دی‌ ماه ۱۰ سال گذشته را تجربه کردیم

یوسف رضاپور، سرپرست شرکت آب منطقه‌ای تهران:
امسال هم نسبت به سال گذشته وضعیت بارندگی در مدت مشابه بلند مدت ما نزدیک ۳۶ درصد مثبت بوده است، ولی امیدواریم تا با هماهنگی با شرکت آب و فاضلاب به جیره بندی آب نرسیم و وضعیت ذخیره سد‌های تهران تا امروز مطلوب گزارش شده است، اما ذخایر آبی سد‌های تهران ۱۰ تا ۱۲ درصد نسبت به سال گذشته کمتر است.

وضعیت بارش‌ها در بهمن ماه بهتر است ….

—————————————————————-

6793

خشک‌ترین دی‌ ماه ۱۰ سال گذشته را تجربه کردیم

باشگاه خبرنگاران:
یوسف رضاپور، سرپرست شرکت آب منطقه‌ای تهران: امسال هم نسبت به سال گذشته وضعیت بارندگی در مدت مشابه بلند مدت ما نزدیک ۳۶ درصد مثبت بوده است، ولی امیدواریم تا با هماهنگی با شرکت آب و فاضلاب به جیره بندی آب نرسیم و وضعیت ذخیره سد‌های تهران تا امروز مطلوب گزارش شده است، اما ذخایر آبی سد‌های تهران ۱۰ تا ۱۲ درصد نسبت به سال گذشته کمتر است.

بارندگی در دو سال گذشته مطلوب بوده است ولی با توجه به خشکسالی‌های گذشته در کشور این موضوع نگران کننده است. بر اساس اعلام هواشناسی دی ماه امسال خشک‌ترین ماه را نسبت به ۱۰ سال گذشته داشتیم  و وضعیت بارش‌ها در بهمن ماه بهتر است.

————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.