جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم: بمناسبت چهل و دومین سال اسارت و ذلت ملت ایران

به راستی راه نجات این ملت اسیر کدام است؟ نه آزادی احزاب دارد، نه آزادی مبارزات پارلمانی. این مجلس با رای ۱۰% ی مردم شکل گرفته است. و قالیباف را رئیس کرده و به مسکو با پیام رهبرش فرستاده!  تمام بودجه کشوری توسط باند انگلیسی رهبری قبضه شده . ما ۷ میلیون کودک خیابانی قبل از پاندمی کرونا داشتیم. درد ملت ما آنقدر بیشمار که از حوصله این مقاله بیرون است. اکثریت ملت ایران بر این باور رسیده اند که این رژیم فاسد و جبار فقط با تکیه برحمایت روسیه و چین روی پای خود ایستاده است. ….

—————————————————————-

بمناسبت چهل و دومین سال اسارت و ذلت ملت ایران

آقایان پوتین و شی جین پینگ، رئیس جمهوران ملل کبیر و محترم روسیه وچین!
مشکل ترامپ این بود که وقتی دولت در سایه آمریکا، او را با تقلب بر مسند ریاست جمهوری آمریکا می نشاند اعتراضی نمی کرد و آن را حق خود می دانست! ولی زمانی که دولت در سایه با همان شیوه تقلب، بایدن را بر مسند ریاست جمهوری می نشاند معترض شد! هیلاری کلینتون دو بار اکثریت آراء ملت آمریکا را بدست آورد ولی، اوباما و ترامپ مناسب تر برای پیش برد اهداف دولت در سایه آمریکا در جهان بودند.
این وضع را خانم کلینتون خیلی پیشتر می بایست می دانست تا رنج نبرد! و امروز جرارد کوشنر کاندید جایزه صلح نوبل است، چون کمیته صلح نوبل هم، سالیان درازی است که به تصرف دولت در سایه آمریکا در آمده است. و جایزه را فقط کسانی دریافت می کنند که در پیش برد اهدافش دولت در سایه کوشا باشند.

وزیر خارجه بایدن، تا دهان گشود اظهار داشت ما ارشلیم را پایتخت اسرائیل می دانیم! پس روشن شد که ترامپ مجری اوامر دولت در سایه بود.
و بایدن بجای بازگشت سریع به توافق برجام، به نام دلسوزی دارد ابصار اسارت دیگری را بنام کمک، توسط دولت نئولیبرال روحانی به گردن ملت ایران می اندازد
با پول قرضی از بانک جهانی، هواپیمای قراضه خود را به ایران فروخته و این شر را دارد به نام کمک های انسان دوستانه در زمینه های دیگر نیز گسترش می دهد. می خواهد ملت ایران را چون ملت یونان به خاک سیاه تر بنشاند.

آمریکا هر چه را که دارد از صدقه سری نظریه پردازان انگلیس دارد. حتا قانون اساسی آمریکا با دست خط  فراکسیونی از فراماسون انگلیس بر کاغذ نقش بسته است. قرن ها قبل از مبارزۀ ملل علیه استعمار، پایه استعمار نو توسط بکارگیری اهرم مذهب توسط نظریه پردازان انگلیسی ریخته شده بود.

قرن هاست که دین اسلام با شعبات شیعه و سنی، اهرم بازی های انگلیس در خاور میانه بوده است. تروریسم رژیم ملا چیز تازه ای نیست. اکثر نخبه گان ایران برای استعمار آسان به دستور انگلیس، و اجرای دربارها و آیت اله های کشته شده اند.
آمریکا با کپی برداری از شیوه استعمار انگلیس، القاعده، طالبان و داعش را راه اندازی کرده است.
اگر سیدعلی خامنه ای از سازمان حجتیه انگلیسی، تمام نفت ایران را هم بر سر خود وبیت رهبری بریزد و بگوید ما انگلیسی نیستیم و آتش بزند، باز هم باور نباید کرد. او و تمام ارکان حکومتی گرفته، تا مدرسه های فیضیه در قم و آستان قدس رضوی از اجزاء و شعبات مختلف حاکمیت انگلیس هستند.سند:
مگر نه این که رژیم ملا با روسیه و چین دوست است، پس چرا تمام ارز ایران را در حساب بانکی فرزندانشان در آمریکا و انگلیس پس انداز می کنند؟

در جایی که به زور اسلحه مردم ایران را مجاب به پوشیدن حجاب و پیروی از دین و خرافه می کنند، چطور فرزندان خودشان معتقد به مزخرفات تحمیلی آنان نبوده و در عیش و نوش با پول مردم گرسنه ایران در کاخ های انگلیس و آمریکا هستند؟
اسلام سیاسی از هر نوع، وظیفه اش تحمیق توده ها، از بین بردن متفکرین ملل وگسترش  سلطه انگلیس و آمریکا است. غرب نیز از پذیرش آنان در همراهی با آمریکا کوتاهی نمی کند.
نگاه به این نکنیم که سید علی خامنه ای می گوید واکسن آمریکایی و انگلیسی را نباید زد! او انگلیسی را، برای حفظ آبروی نداشته خود در کنار آمریکایی می گذارد. چنانچه ۴ میلیون واکسن آسترا زنکا از انگلیس خریداری شده و واکسیناسیون ملایان انگلیسی با همان واکسن انگلیسی شروع شده است.
سیاست تحمیق توده ها توسط دین، تراوش مغز نژاد پرستان فراماسیون انگلیس، خیلی قبل از این که مارکس جمله معروف “دین افیون توده هاست ” را گفته باشد جاری بوده است. علت عقب ماندگی مسلم ملت ایران اشاعه خرافات توسط همین ملا های وابسته به انگلیس بوده و
هست. انتقال مسلمانان بنگلادش به میانمار، نمونه بارز سوء استفاده از دین در سیاست توسط انگلیس است. دعوت از طالبان به ایران و مذاکره، برای اسارت هر چه بیشتر مردم افغانستان و ایجاد فاجعه ای سیاه تر از ظلمات تمام گور های عالم ، صحنه گردان تمام این مصیبت ها انگلیس، و مجری آن  بیت رهبری در ایران است. استحکام موقعیت رژیم ملای در ایران، با سوزاندن تار و پود ملت مظلوم افغانستان دارد پا می گیرد. رژیم ملا دوباره افغانستان را برای استحکام موقعیت خود در خاور میانه و بسط سلطه انگلیس دارد فنا می کند.

در این ۴۲ سال هر گاه ملت ایران خیز برای تغییر بر داشته با قتل عام در خیابان و زندان مواجه شده است، به بهانه این که اینان می خواستند انقلاب مخملی  کنند!
مشخصا خود این رژیم ملا ، انقلاب مخملی با رنگ سیاه بر تارک انقلاب مردم بوده است. و اولین انقلاب رنگی امپریالیست انگلیس، در نشست آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در گوادلپ، ژوئیه ۱۹۷۹ است.

به راستی راه نجات این ملت اسیر کدام است؟ نه آزادی احزاب دارد، نه آزادی مبارزات پارلمانی. این مجلس با رای ۱۰% ی مردم شکل گرفته است. و قالیباف را رئیس کرده و به مسکو با پیام رهبرش فرستاده!  تمام بودجه کشوری توسط باند انگلیسی رهبری قبضه شده . ما ۷ میلیون کودک خیابانی قبل از پاندمی کرونا داشتیم. درد ملت ما آنقدر بیشمار که از حوصله این مقاله بیرون است. اکثریت ملت ایران بر این باور رسیده اند که این رژیم فاسد و جبار فقط با تکیه برحمایت روسیه و چین روی پای خود ایستاده است.

مذهب در سیاست فقط ماسکی است که نوکران امپریالیست های انگلیس و آمریکا، برای فریب توده های مردم بر چهره خود می زنند. بیائید همه با هم با تکیه بر ۴۲ سال تجربه تلخ مردم ایران که در چنگ نوکران امپریالیست های انگلیس اسیر بوده است،  نقش مذهب در سیاست را بطور کلی از صورت مسئله سیاست جهانی پاک کنیم. و این اهرم فساد در چنگ امپریالیست ها انگلیس و آمریکا را بی اثر کنیم.

تنها راه نجات انسان بر روی زمین، بازگشت سریع و صادقانه جهان به مبارزات اصیل سوسیالیستی در سطح جهانی است. ما نیز خواهان جهانی بی مرز و حکومتی حامی منافع تمام مردم جهان هستیم. و این تنها وقتی میسر می شود که دوست و دشمن را از هم تفکیک کرده و با تکیه به نیروی بی پایان مردم جهان گام بر داریم. با تکیه بر نیروی مردم جهان می توان برتجاوزات هسته ای آمریکا نیز فائق آمد.

همه با هم با خیزشی سریع و بی امان  بسوی سوسیالیسم

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم
۰۹٫۰۲٫۲۰۲۱= ۲۱ بهمن
womens-power.farah-notash.com
www.farah-notash.com
Women’s Power

—————————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.