یورش ماموران امنیتی به منزل مرتضی صیدی

یورش ماموران امنیتی به منزل مرتضی صیدی
صبح روز گذشته، ماموران امنیتی به منزل مرتضی صیدی، کارگر ساختمانی و از فعالان کارگری یورش بردند! البته خوشبختانه به دلیل عدم حضور مرتضی‌صیدی موفق به بازداشت وی نشدند.
لازم به ذکر است که نیروهای امنیتی پس از ورود، منزل و تمام وسایل را مورد بازرسی قرار دادند. به طوری که اتاق دختر خردسال مرتضی‌صیدی را بی نصیب نگذاشتند.
لازم به تاکید است که مرتضی فعالیتی جز دفاع از معیشت از دست رفته خانواده خود و همکارانش، «جرمی» مرتکب نشده است.
از همه هم طبقه‌ای هایمان، آزادیخواهان و متحدان طبقه‌ی کارگر تقاضا میکنم، مرتضی و خانواده‌اش را تنها نگذارید.

صبح روز گذشته، ماموران امنیتی به منزل مرتضی صیدی، کارگر ساختمانی و از فعالان کارگری یورش بردند! البته خوشبختانه به دلیل عدم حضور مرتضی‌صیدی موفق به بازداشت وی نشدند. ….

—————————————————–
morteza-seydi

یورش ماموران امنیتی به منزل مرتضی صیدی
صبح روز گذشته، ماموران امنیتی به منزل مرتضی صیدی، کارگر ساختمانی و از فعالان کارگری یورش بردند! البته خوشبختانه به دلیل عدم حضور مرتضی‌صیدی موفق به بازداشت وی نشدند.
لازم به ذکر است که نیروهای امنیتی پس از ورود، منزل و تمام وسایل را مورد بازرسی قرار دادند. به طوری که اتاق دختر خردسال مرتضی‌صیدی را بی نصیب نگذاشتند.

لازم به تاکید است که مرتضی فعالیتی جز دفاع از معیشت از دست رفته خانواده خود و همکارانش، «جرمی» مرتکب نشده است.
از همه هم طبقه‌ای هایمان، آزادیخواهان و متحدان طبقه‌ی کارگر تقاضا میکنم، مرتضی و خانواده‌اش را تنها نگذارید.
————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.