اعتصاب در پتروشیمی لاوان عسلویه

————————————————————-

اعتصاب در پتروشیمی لاوان عسلویه

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگران شرکت طرح پیمان مبدا واقع در پتروشیمی لاوان عسلویه از روز سه شنبه ۱۴ بهمن با درخواست حقوق عقب افتاده خود با مدیران شرکت وارد مذاکره شدند که نهایتن شرکت اعلام ضرر و ورشکستگی کرد.
کارگران هم با دادن فرصت ۵ روزه برای تامین پرداخت حقوق دست به اعتصاب برای دریافت حقوق آذرماه به بعد را کردند که متاسفانه هیچ مسئولی تاکنون پاسخگو نبوده است.

در تاریخ پنج شنبه ۱۶ بهمن با وجود دخالت حراست ارشد که قرار شده بود روز شنبه ۱۸ بهمن حقوق کارگرها پرداخت شود که بازهم خبری از حقوق نشد .کارگران با ماندن در خوابگاههای خود اعتصاب را همچنان ادامه می دهند. و با توجه به بی اعتبار بودن قول مدیران این شرکت هیچ مسئولی در پتروشیمی لاوان پاسخگوی کارگران نیست . کارگران تصمیم گرفته اند تا روز سه شنبه کارت حضور خود را زده به سرکار نروند و چنانچه تا این روز حقوق ها پرداخت نشده باشد دست به اقدام مقتضی بزنند.

————————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.