تجمع اعتراضی جمعی از کارکنان عوارضی‌های استان قزوین برای سومین روز متوالی

۲۰ بهمن ۹۹: جمعی از کارکنان عوارضی‌های استان قزوین برای سومین روز متوالی در مقابل استانداری قزوین تجمع اعتراضی برقرار کردند ….

——————————————————–

6771

تجمع اعتراضی جمعی از کارکنان عوارضی‌های استان قزوین برای سومین روز متوالی

شعار کارکنان عوارضی قزوین: استاندار بیکاریم حمایت حمایت

اعتراض کارکنان عوارضی‌های قزوین که پیش از این نیز  بارها در مقابل استانداری قزوین تکرار شده با وعده مسئولان و همچنین عدم تحقق وعده‌های آنها باری دیگر کارکنان این حوزه را به اعتراض و اعتصاب واداشته است.
گفته می‌شود این اعتراضات به دلیل بلاتکلیفی بیش از ۱۳۰ نفر از کارکنان عوارضی قزوین در نتیجه اجرای طرح الکترونیکی کردن اخذ عوارض است.

——————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.