کارفرمای هفت تپه مشغول خارج کردن شکر از انبارهاست

بنا به گزارشهای منتشر شده تنها در روز پنجشنبه بیش از ۱۱۰۰ تن شکر توسط ۵۲ تریلی بارگیری و از شرکت خارج شده است. ….

————————————————

6757

کارفرمای هفت تپه مشغول خارج کردن شکر از انبارهاست

با توجه به اینکه جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ابطال قرارداد واگذاری هفت تپه برگزار شده و بر اساس شنیده‌ها احتمال فسخ قرارداد آن می‌رود، کارفرمای شرکت طبق گفته‌های کارگران در حال خارج کردن شکر‌های زرد از انبار‌های این مجموعه است.
بنا به گزارشهای منتشر شده تنها در روز پنجشنبه بیش از ۱۱۰۰ تن شکر توسط ۵۲ تریلی بارگیری و از شرکت خارج شده است.

————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.