کانون نویسندگان ایران: پنجاه سال مقاومت علیه سرکوب و سانسور

گفتگوی تلویزیون راه کارگر با اسید سیف ….

—————————————————————

کانون نویسندگان ایران: پنجاه سال مقاومت علیه سرکوب و سانسور


asad-seyf

گفتگوی تلویزیون راه کارگر با اسید سیف

سالهاست که نام جمهوری اسلامی در جهان مترادف است با برقراری یک دیکتاتوری فاشیستی افسارگسیخته . سرکوب در جمهو ری اسلامی تنها شامل مخالفان سیاسی نمی‌شود بلکه نویسندگان و روزنامه نگارانی که میکوشند از آزادی قلم دفاع کنند و در استقلال از قدرت سیاسی حا کم بنویسند را نیز در بر می‌گیرد. پنجاه سال است که کانون نویسندگان ایران سنگر مقاومت علیه سرکوب و سانسوربوده است و جمهوری اسلامی از روز اول قدرت گیری خود تلاش کرده است که این ستون مدافع آزادی را از بین ببرد. ازتلاش برای به دره فرستادن اتویوس حامل نویسندگان ایران در سفر به ارمنستان، قتل های زنجیره ای و پیگرد بی وقفه اهل قلم ایران جزئی جدائی ناپذیر در چهل و دو سال حکومت داغ و درفش روحاینان حاکم بوده است. هم اکنون چهار عضو کانون نویسندگان ایران در زندان هستند.

سه تن از اعضای زندانی کانون نویسندگان، بکتاش آبتین، رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن باصطلاح هم پرونده هستند. اما، مسئلۀ واقعی که منجر به زندانی شدن آنان شده عضویت آنان در کانون نویسندگان، مبارزه آنان با سانسور و در دفاع از آزادی بیان بوده است.رضا خندان (مهابادی) به دلیل ابتلاء به بیماری‌های مختلف از جمله فشار خون، سائیدگی استخوان‌های گردن و پائین بودن حجم ریه در وضعیت جسمانی نامساعدی است و در زندان بسر میبرد، زندان هائی که کرونا جان به بند کشیدگان را تهدید میکند. یکی دیگر از اعضای زندانی کانون نویسندگان، گیتی پورفاضل، به خاطر استفاده از حق آزادی بیان و امضای یک بیانیه محکوم به حبس شده است. دادگاه انقلاب برای گنجی به خاطر ترجمۀ یک کتاب یازده سال حکم حبس صادر کرده است و قرار است در روزهای آینده محاکمۀ احمد زاهدی لنگرودی، دیگر عضو کانون نویسندگان ایران، نیز آغاز شود. اما کشور ما هم زمان با توقیف بی وقفه نشریات و حاکمیت بی پایان سانسور بر نشر کتاب موا جه است که تاثیر بسیار منفی بر فرهنگ و ادبیات و به طور کلی رشد فکری و فرهنگی جامعه نهاده است. ا

سد سیف در گفتگو به نصرالله قاضی به تحلیل نقش تاریخی کانون نویسندگان ایران در دفاع از آزای های بی حصر و استثناء، سرکوب بی وقفه اهل قلم ایران، سقوط سپهر فرهنگی و قلمی ایران در بیش از چهار دهه حاکمیت رژیم جمهوری ایران پرداخته است. اسد سیف، نویسنده و پژوهشگر، متولد بندر انزلی پس از شروع سرکوب های خونین رژیم جمهوری اسلامی در اوائل دهه شصت، مانند بخشی از نویسندگان و اهل قلم ایران ناچار به ترک ایران شد و از سال ۱۳۶۱ تا کنون در خارج از کشور بسر برده و فعالیت‌های ادبی و فرهنگی خود را ادامه داده است. اوهفت سال از اعضای کانون نویسندگان ایران (در تبعید) و یک دوره عضو هیأت دبیران آن بوده است.اسد سیف همچنین از بنیان گذاران انجمن قلم (در تبعید) است ویک سال هم دبیر انجمن قلم( در تبعید) بوده است. در حال حاضر او مسئولیت فصل نامه آوای تبعید را بر عهده دارد.”اسلامی نویسی” (بررسی دو دهه ادبیات دولتی در ایران – ۱۹۹۹)، “ذهن در بند” (مجموعه مقاله – ٢٠٠٢)، “زمینه و پیشینه اندیشه‌ستیزی در ایران” (مجموعه مقاله – ٢٠٠۴) و “زن در بارگه اسلام” (١٩٩٠) چند نمونه از کتاب‌های منتشره ‌‌شده‌ی اسد سیف در خارج از کشوراست.

—————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.