ورود واکسن کوبایی تا چند هفته دیگر به ایران

محمدمهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت: من حتما واکسن کوبایی تزریق می‌کنم، آنجا می‌خواستند واکسن را به من تزریق کنند، اما گفتم این کار را جلوی مردم کشورم انجام می‌دهم ….

——————————————————–

vaksen

ورود واکسن کوبایی تا چند هفته دیگر به ایران

محمدمهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت: در دو یا سه هفته بعدی اولین نمونه  واکسن برای آزمایش بالینی وارد کشور می‌شود و بعد در انستیتو پاستور همین واکسن‌ها تولید می‌شود، این واکسن‌ها تولید مشترک ایران و کوباست که قراردادش بسته شده است. من حتما واکسن کوبایی تزریق می‌کنم، آنجا می‌خواستند واکسن را به من تزریق کنند، اما گفتم این کار را جلوی مردم کشورم انجام می‌دهم، تا مردم کشورم ببینند، اگر خطری قرار است تهدید کند، اولین نفر مرا تهدید کند.

—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.