تجمع اعتراضی مجدد معلمان خریدخدمات یزد

————————————————-

6688

تجمع اعتراضی مجدد معلمان خریدخدمات یزد

صبح روز شنبه یازدهم بهمن ماه معلمان خرید خدمات یزد در آموزش و پرورش یزد دست به تجمع  اعتراضی زدند.
معلمان خریدخدمت یزد در هفته ها و ماههای گذشته در اعتراض به تعویق در پرداخت مطالباتشان و نیز وضعیت شغلی خود تجمعات متعدد برگزار کرده اند.

————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.