محروم شدن کارگران شرکت واحد از دریافت خدمات بیمه

به دلیل عدم واریز حق بیمه تکمیلی کارگران از سوی مدیریت شرکت واحد، کارگران از دریافت خدمات بیمه محرومند ….

——————————————————

photo_2018-02-25_19-26-51

محروم شدن کارگران شرکت واحد از دریافت خدمات بیمه

با وجود اینکه حق بیمه تکمیلی از حقوق کارگران کسر شده است، مدیریت شرکت واحد با سوء استفاده از این وجوه، حق بیمه کارگران را به شرکت بیمه‌گر پرداخت نکرده است و کارگران با وجود پرداخت حق بیمه، از خدمات بیمه تکمیلی محروم هستند. حق بیمه تکمیلی کارگران حدود شش ماه است که به شرکت بیمه‌گر پرداخت نشده است.

علاوه بر معوق شدن شش ماهه پرداخت حق بیمه تکمیلی رانندگان به شرکت بیمه‌گر، هر ساله انتخاب شرکت بیمه‌گر و تنظیم قرارداد آن، پشت درهای بسته و بدونِ کمترین میزان شفافیت صورت می‌گیرد و هنگام انتخاب شرکت بیمه‌گر و تنظیم قرارداد نیز ظن بسیار می‌رود که فساد مالی صورت می‌گیرد و کارگران از مفیدترین قرارداد بیمه محروم می‌شوند. در غیر اینصورت و در صورت عدم فساد مالی، مدیریت می‌بایست با شفافیت مراحل انتخاب و قرارداد با شرکت بیمه‌گر را به اطلاع کارگران می‌رساند.

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.