۷ ماه حقوق پرداخت نشده کارگران سازمان حمل و نقل و پایانه شهرداری خرم‌آباد

با شروع بهمن ماه حقوق پرداخت نشده کارگران سازمان حمل و نقل و پایانه شهرداری خرم‌آباد ۸ ماهه شد ….

————————————————-

6681

۷ ماه حقوق پرداخت نشده کارگران سازمان حمل و نقل و پایانه شهرداری خرم‌آباد

بعداز اعتراصات مستمر کارگران این سازمان فقط به دادن یک ماه حقوق این زحمتکشان اقدام نمود.

یک فعال کارگری در خرم آباد اعلام کرد : کارگران از سیاست حقوق دهی قطره چکانی کارگران سازمان حمل و نقل و پایانه شهرداری خرم‌آباد به شدت ناراضی هستند وبه ستوه آمده اندوجدای از عدم پرداخت که انبوه مشکلات برای آنها اینجاد کرده این رویه را توهینی به شخصیت انسانی خود میدانند.

————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.