پایان اعتصاب کارگران پتروشیمی کردستان (سنندج)

امروز کارگران با توافقات صورت گرفته به سر کار برگشتند ….

———————————————————

6671

پایان اعتصاب کارگران پتروشیمی کردستان (سنندج)

بر اساس خبر  رسیده به کارزار پشتیبانی از کارگران ایران، روز ۷ بهمن ۹۹، برای سومین روز متوالی، کارگران پتروشیمی سنندج در اعتراض به پایین بودن دستمزد و با خواست افزایش مزد کاری خود، دست از کار کشیدند.

با توجه به مذاکراتی که بین کارگران و کارفرما صورت گرفت نتیجه اعتصاب این چنین شد:

۱. کارفرما از کارگران برای مدتی مهلت خواسته که  مزد کارگران را بازبینی کند.
۲. بن کارگری که هر ۶ ماه یک بار به کارگران پرداخت می شد از این به بعد هر سه ماه یک بار پرداخت میشود( برابر یک سوم پایه حقوق ماهانه کارگران).
۳.کارت رفاه کارگری هر ماه شارژ شود و مبلغ معین شده به آن کارت واریز شود.
۴. پاداش کاری به کارگران به صورت گذشته سلیقه ای نباشد، بلکه همه کارگران یکسان پاداش بگیرند.
۵. علاوه بر افزایش دستمزد ها که سالانه از طرف شورای عالی دستمزد تعیین  باید کارفرما دستمزدها را بر اساس توافق امروز ۷ بهمن ۹۹ افزایش بدهد.

بر اساس همین گزارش، امروز ظهر کارگران با توافقات صورت گرفته بالا به سر کار برگشتند.

———————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.