بازداشت های گسترده فعالان مدنی در کردستان؛ به ۹۲ نفر رسید

با بازداشت چهار تن دیگر از فعالان مدنی، محیط زیستی و دانشجویی در شهرهای بوکان، سقز، سنە و مریوان، آمار بازداشت های گسترده در شهرهای مختلف کردستان بە ٩٢ تن رسیدە است. قابل ذکر است کە تعداد بازداشتیها بە مراتب بیشتر از تعداد فعلی میباشد. ….

——————————————————

4948

بازداشت های گسترده فعالان مدنی در کردستان؛ به ۹۲ نفر رسید

به گزارش وب‌سایت «جمعیت حقوق بشر کردستان»، با بازداشت چهار تن دیگر از فعالان مدنی، محیط زیستی و دانشجویی در شهرهای بوکان، سقز، سنە و مریوان، آمار بازداشت های گسترده در شهرهای مختلف کردستان بە ٩٢ تن رسیدە است. قابل ذکر است کە تعداد بازداشتیها بە مراتب بیشتر از تعداد فعلی میباشد.

نیروهای اطلاعات سپاه پاسدارن و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، حملات گسترده‌ای علیه فعالان مدنی، دانشجویی و محیط زیستی را آغاز کرده و اقدام بە بازداشت فلەای شهروندان و فعالان مدنی کرد کردەاند. قابل ذکر است کە بازداشت شدگان در لحظە بازداشت، مورد خشونت و ضرب و شتم قرار گرفته‌ و هیچ گونە حکم قضایی برای بازداشت آنها ارائە نشدە است

تعدادی از بازداشت‌شدگان توانستەاند تماس تلفنی کوتاهی با خانوادەهایشان داشتە باشند، این مکالمە بسیار کوتاە و در حد چند ثانیە بودەاست. تعدادی از خانوادەها، در گفتگو با جمعیت حقوق بشر کردستان، از احتمال شکنجە فرزندانشان خبر داده‌اند. این خانوادەها اعلام کردند کە موقع تماس، صدای بازداشت‌شدگان گرفتە و خستگی در آن مشهود بودە است.

مراجعە خانوادە افراد بازداشتی، بە نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران، بی نتیجە بودە و امکان اطلاع از محل بازداشت فرزندانشان بە آنها دادە نشدە است. در تمامی موارد، بازداشت‌شدگان مجبور بە صحبت بە زبان فارسی بودە و اجازە استفادە از زبان مادری خود را نداشتەاند.

طبق آخرین بروزرسانی «جمعیت حقوق بشر کردستان»، آمار بازداشت های گسترده فعالان مدنی در شهرهای مختلف کردستان، بر اساس شهرها به صورت زیر است:

مهاباد: ایمان عبدی، حسن عبدی، سوران حسن زاده، سوران محمدی، امیربایزیدی آذر، دریا طالبانی، شپول خضری، سالار رهوی، افشین مام‌احمدی، سیروان نوری، فرزاد سامانی، سوران عمرزاده، اسرین محمدی، صهیب بادروج.

بوکان: عزیز ناصری، حسین گردشی، قادر رسولی پور، محمد حاجی رسول پور، علی زلفی، حسین مهربانی، هیرش رسول پور، ‌فوآد محمدی پور، فریبا احمدی، روژین محمد پور، رشید احمدی، محمد امین احمدی، رضا محمدی، فرهاد زندی، عطا رحمانزاده، سردادر محمد پور، عظیمه ناصری، محی‌الدین شامه، حامد رسول‌پور، ایوب رسول‌پور، حسین رسول‌پور، ادریس حاجی رسول‌پور، صلاح حاجی رسول‌پور، سیروان محمدپور.

نقده: عبدالله حاج احمدی، پیمان حاج احمدی، گلاویژ عبداللهی، آسو محمدی، امید سلیمی، رحیم سلیمی، رحمان دریازی، دیاکو زردشتی، طالب ریحانی و رشید ریحانی، رحمان ابراهیمی.

پیرانشهر: رسول لاوازه، کریم خلیفانی، حسام الدین خزری، پشتیوان نبی زرگتن، محی الدین شامه، محمد امین( شورش) احمدی، رحمان دریازی، سلام خلیفانی.

مریوان: زانیار معتمدی، سیروان کریم نژاد، کیوان مینویی، کارو علیداد، جبار پیروزی، سلمان ادوایی، شیرکو پاآهو، دانا صمدی، عادل پروازه.

سنه( سنندج): آرام یوسفی آرام مرادیان، کامل نوری، شیروان امینی، امیر رضایی، عبدالله آسال، جمیل احمدیان.

کرمانشاه: نسرین یزدانی پور، نازنین اتابکی، ملیحه مرادی، سمیرا فرحناکی، الهام یزدانی‌پور

سروآباد/هورامان: سیامک منصور پور ، فریدون ادوایی، سلمان ادوایی، سیامک ادوایی، اکرم ادوایی، فردین ادوایی.

ربط:
بهمن یوسف زاده، فرهاد موسی پور و فریدون موسی پور.

سقز: عطا رحمان زاده، کریم خلیفانی، افشی الاهی، بابک بابیی.

ایلام: ایوب صالح ورزی.

———————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.