جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم–: جان روزنامه نگاران ایران در خطر است

قتل شیدا لالمی خبرنگار روزنامه همشهری با مسمومیت گاز اعلام شده است. ترور مبارزان خارج از کشور به نام خود کشی، با گذاشتن سر آنان در فر اجاق غذا پزی منزل خود آنان و روشن کردن گاز و مسموم کردن آنان توسط جنایتکاران رژیم در اروپا، سال ها قبل ثبت شده است. ….

———————————————————–

جان روزنامه نگاران ایران در خطر است
جبهۀ مردم برای نجات ایران- خط سوم – نه ملا نه آمریکا

اعلامیه شماره ۴۴
۲۹ دیماه =۱۸ ژانویه ۲۰۲۱

در پی گرفتاری مردم با ویروس کوید ۱۹ و هزاران مصیبت گره خورده به آن، رژیم دزد و جنایتکار ملا، کشتار خبرنگاران مردم ایران را شروع کرده است.

قتل شیدا لالمی خبرنگار روزنامه همشهری با مسمومیت گاز اعلام شده است. ترور مبارزان خارج از کشور به نام خود کشی، با گذاشتن سر آنان در فر اجاق غذا پزی منزل خود آنان و روشن کردن گاز و مسموم کردن آنان توسط جنایتکاران رژیم در اروپا، سال ها قبل ثبت شده است.

رژیم ملا بداند، کسی که نگران گور خواب ها و خریداران نان نسیه است به تنها چیزی که نمی تواند بیاندیشد همانا  “خود کشی” است.

مسمومیت شیده لالمی خبرنگار دلاور و قهرمان ایران که پرده از جنایات رژیم ملا بر گرفته است با گاز یا هر آنچه که بوده توسط رژیم جنایت کار ملا انجام شده است. او هرگز دست به خود کشی نزده است. رژیم ملا از موقعیت بحرانی در آمریکا و جهان سوء استفاده کرده و خبرنگاران دلیر ایران را  بی محاکمه ، به سیاق قتل های زنجیره ای مستقیم به قتل می رساند.

رژیم ملا همانطور که در فراری دادن قاضی منصوری پر خوردۀ چاق دزد و جانی و جایگزینی او با نعشی لاغر از جسدهای سرد خانه رومانی نتوانست مردم ایران را بفریبید و هنوز در جا انداختن سناریو پر فریب خود گرفتار است، قتل خبرنگاران قهرمان مردم را هم هرگز نخواهد توانست از چشم بینای مردم ایران پنهان کند. و به سزای اعمالش خواهد رسید. مردم ایران به انواع رذالت های ملایان دزد و جانی  ورهبر بی بصیرتشان آشنا است و جان رژیم ملا با آمدن بایدن یا هر کس دیگری به کاخ سفید   نجات نخواهد یافت.

این است شعار مردم
مجتبی مجتبی… بمیری …رهبری رو نبینی
مجتبی مردنی ست
رهبر بی بصیرت بزودی
بی عقبه رفتنی ست

womens-power.farah-notash.com
www.farah-notash.com
Women’s Power

———–

Journalists lives are in danger in Iran

Following the difficulties people have with the COVID-19 pandemic and thousands of calamities related to it, the corrupt murderer Mullah Regime in Iran has started killing the journalists.
The assassination of journalist Shideh Lalami, who worked for the Hamshahri daily paper, has been announced as “Suicide by Gas” by her family, but everyone knows that the relatives, under severe pressure by Mullahs, can only say what is dictated to them. In Europe, several years ago a terror attack of the Mullah Regime against an opponent to the Regime, who was found with his head in the oven and the gas turned on, was reported as suicide.
The Mullah Regime should know that a Journalist who is involved and is dedicated to reporting the condition of homeless people sleeping in graves, or the buyers of bread on credit, will never think of suicide.
The assassination of Shideh Lalami, the brave reporter and the hero of Iran who had revealed the crimes of the Mullah regime with gas or what else, has been carried out by the Mullah Regime. She had never attempted suicide. The Mullah regime has misused the critical situation in the USA and the world, and is assassinating Iran’s brave journalists directly, without trial, as the chain massacre of Iran’s intellectuals several years ago. This time, on the same day, another Iranian Journalist was able to run away to turkey. The government of turkey has refused to hand him over to the Mullah regime, unlike a couple of months ago, when the Mullahs killed Ruhollah Zam after he was handed over by Turkey to Iran.
Just as the Mullah Regime was not successful with the staged suicide of Mullah Ghazi Mansouri, who escaped with 500 billion US dollars, it will also never succeed in making the assassination of the hero journalist into a suicide! And it will not be able to hide its crime from the people’s observant sight.
The people of Iran are totally aware of all kinds of iniquities of the corrupt Mullahs and their short-sighted leader.
The life of the corrupt killer Mullah Regime will not be prolonged due to the presidency of Joe Biden. And the dreams of Sayyid Ali Khamenei of promoting his mafia son as the next Mullah leader will never come true.
For the people’s slogan in all the recent movements has been:
Die, die, Mujtaba…never see the leadership!

People’s Front for Iran’s salvation
womens-power.farah-notash.com
www.farah-notash.com
Women’s Power

———————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.