صدها نفر از آزادیخواهان, خواهان آزادی مهران رئوف شدند

ما ازهمه کنشگران اجتماعی، نهادهای مدافع حقوق کارگران و همچنین سازمان های مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از کشور می خواهیم که دراعتراض به ادامه بازداشت خودسرانه مهران رئوف همراه ما باشند و ما را در خبررسانی و آگاهی رسانی عمومی از وضعیت او، به عنوان فعال کارگری و یک زندانی سیاسی در زندان های ایران یاری رسانند. ….

————————————————————

mehran-raoufi

صدها نفر از آزادیخواهان, خواهان آزادی مهران رئوف شدند

مهران رئوف فعال کارگری ۶۴ ساله در ٢۵ مهر ماه امسال در منزل مسکونی خود بازداشت شده و از آن تاریخ تاکنون چندین ماه است که در بند ٢ الف اطلاعات سپاه در سلول انفرادی نگهداری می شود و در شرایط سخت حاکم، و بدون هرگونه دسترسی به وکیل خود، تحت بازجویی قرار دارد.

وضعیت زندانیان بند ٢ الف بر کنشگران اجتماعی و فعالین سیاسی پوشیده نیست. بندی که بنا به گفته شاهدان عینی، سلول های انفرای آن، و آزار و اذیت روحی و جسمی در مدت بازداشت در آن، عوارض جبران ناپذیری بر جسم و روح زندانیان سیاسی باقی می گذارد. لازم به ذکر است که بر اساس قوانین بین المللی از جمله ابلاغیه های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، بازداشت در سلول انفرادی به مدت بیش از ١۵ روز از مصادیق شکنجه محسوب می شود. در این مدت، فقط چند بار آن هم به طور محدود و چند دقیقه ای به مهران اجازه تماس تلفنی با یکی از بستگان خود داده اند و حق ملاقات وکیل خود را نداشته است.

پرواضح است که اگر وی حتا اعتراضی هم به قرارهای صادره از جمله محرومیت از حق دسترسی به وکیل می داشته، در سیستم حاکم بر جریان پرونده او، چنین اعتراض هایی راه به جایی نبرده است. مهران رئوف دو تابعیتی بوده و شهروند انگلیسی – ایرانی است که طی سال های گذشته به ایران رفت و آمد داشته است اما هیچ عضو خانواده نزدیکی در ایران ندارد. براین اساس، شرایط افراد ۲ دوتابعیتی بر پرونده مهران نیز حاکم است و درحال حاضر، نحوه برخورد با پرونده های این دسته از زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی در ایران برکسی پوشیده نیست.

با توجه به شرایط حاضر که مهران رئوف هنوز در زندان سپاه به سر می برد و این که امکان اعتراف گیری های اجباری و اتهامات سنگین علیه او وجود دارد، ما تعدادی از فعالین کارگری، کمیته ای را تشکیل داده ایم تا بتوانیم با همیاری دیگر کنشگران، همه تلاش خود را برای دفاع از مهران رئوف به کار بگیریم. مهران رئوف هر چه سریع تر باید آزاد شود و از حق رسیدگی عادلانه به اتهامات وارده برخودار باشد.

ما ازهمه کنشگران اجتماعی، نهادهای مدافع حقوق کارگران و همچنین سازمان های مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از کشور می خواهیم که دراعتراض به ادامه بازداشت خودسرانه مهران رئوف همراه ما باشند و ما را در خبررسانی و آگاهی رسانی عمومی از وضعیت او، به عنوان فعال کارگری و یک زندانی سیاسی در زندان های ایران یاری رسانند.

ما همچنین از دولت بریتانیا می خواهیم تا همه تلاش خود را برای آزادی مهران رئوف به عنوان شهروند بریتانیایی به کار گیرد اقدامات لازم را برای تماس با مقامات جمهوری اسلامی هر چه زودتر و قبل از آن که دیر شده باشد، انجام دهد.

همراه با ما برای کمک به آزادی مهران رئوف این پتیشن را امضا کنید و امضای آنرا به دوستان و آشنایان خود نیز توصیه کنید. کمیته حمایت از مهران رئوف ١٣٩٩ بهمن ١ تاکنون تعدادی زیادی از فعالان اجتماعی، زندانیان سیاسی سابق و دهه شصت، وکلای فعال حوزه حقوق بشر، نویسندگان و شاعران و تعدادی از سازمانها و نهادهای مردمی با امضای این پتیشن، حمایت خود را در تلاش برای آزادی مهران رئوف اعلام کردهاند که در زیر اسامی آنها به ترتیب حروف الفبا اشاره میشود.

ضمن تشکر از این عزیزان، برای امضای این پتیشن تا ٣١ ژانویه ٢٠٢١ فرصت دارید تا نام و نام فامیلی خود را برای درج در لیست دوم برای ایمیل کمیته ارسال دارید.

اسامی نهادها و گروههای امضاکننده:
١ -اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ٢ -اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور ٣ -اتحاد کارگری ۴ -اشتراک وورد پرس ۵ -ایران آزاد – کانون حمایت از حقوق بشر، آزادی و دمکراسی – آلمان ۶ -آگاهی نیوز ٧ -آلترناتیو سوسیالیستی ٨ -رادیو پیام کانادا ٩ -سازمان ائتلاف بین المللی علیه خشونت در ایران ICAVI. ١٠ -سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان) ١١ -سایت رنگین کمان ١٢ -سایت گزارشگران ١٣ -شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران- انگلیس ١۴ -شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران- لندن ١۵-شورای همبستگی پناه جویان ایرانی در ترکیه ١۶ -صندوق همبستگی با کارگران ایران – انگلیس ١٧-گروه خبر آلترنانیو- لندن ١٨-مبارزه برای جهانی بدون مرز (افغانستان – ایران) ١٩ -وبلاگ اخگر ٢٠ -همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران. فرانسه ٢١ -همه حقوق بشر برای همه در ایران

اسامی افراد امضاکننده:
١ -ابراهیم آوخ ٢ -ابراهیم رستمی ٣ -ابراهیم طغیان (زندانی سیاسی سابق) ۴ -ابراهیم گومانی (فعال سیاسی) ۵ -احسان ثابت (فعال سیاسی) ۶ -احسان عابدی (نویسنده و خبرنگار) ٧ -احمد بناساز نوری ٨ -احمد صالحی (فعال سیاسی) ٩ -احمد عزیز پور (فعال سیاسی) ١٠ -اخگر فرزانه (فعال حقوق زنان) ١١ -اردشیر مهرداد (پژوهشگر مارکسیست) ١٢ -اسد سیف (نویسنده و محقق) ١٣ -اسعد حاجی حسنی ١۴ -اسماعیل سپهر ١۵ -اصغر فتاحی (فعال کارگری و زندانی سیاسی دو رژیم شاه و جمهوری اسلامی) ١۶ -اکبر حجاریان ١٧ -اکبر دیلمی (کارگر کارخانه) ١٨ -اکبر کریمیان ١٩ -امید پیوندی ٢٠ -امید سپنتا (فعال سیاسی) ٢١ -امید شمس (نویسنده و حقوقدان) ٢٢ -امیر ماهان (فعال کارگری) ٢٣ -امیر نژادیان ٢۴ -امیرجواهری لنگرودی (فعال کارگری) ٢۵ -امین بیات (تحلیلگر سیاسی) ٢۶ -اورجهان شمس(پناهنده سیاسی از افغانستان و مدافع رهایی زنان) ٢٧ -اوسارن فعال پناهندگی از “فروم پناهندگی وویس Osaren (the Voice Refugee Forum “آلمان Germany) ٢٨ -ایران مروتی (فعال حقوق زنان) ٢٩ -ایراندخت انصاری (فعال حقوق زنان) ٣٠ -ایراندخت سید پور ٣١ -ایرج جنتی عطائی (شاعر و ترانه سرا) ٣٢ -ایوب رحمانی (فعال کارگری) ٣٣ -آتش پایدار (فعال حقوق زنان) ٣۴ -آرام هاشمی ٣۵ -آران رضایی ٣۶ -آرزو مولانائی ٣٧ -آرش کمانگر(فعال سیاسی و رسانهای) ٣٨ -آرش نظامی(فعال سیاسی) ٣٩ -آزاده راه پیما(فعال حقوق زنان) ۴٠ -آمادور نویدی(فعال رسانهای و وبلاگ نویس) ۴١ -آناهیتا رحمانی(زندانی سیاسی دهه شصت) ۴٢ -آینده آزاد(فعال حقوق بشر) ۴٣ -بابک اعرابی ۴۴ -باقر ابراهیم زاده (زندانی سیاسی سابق و فعال سیاسی) ۴۵ -باقر مرتضوی ۴۶ -باقر مؤمنی (نویسنده) ۴٧ -باقی طالب العلم (مترجم) ۴٨ -بختیار پیر خضری (فعال کارگری چپ) ۴٩ -بنفشه کریم زاده (وبلاگ نویس و فعال حقوق زنان پناهجو در ترکیه) ۵٠ -بنفشه مسعودی ۵١ -بهار مظفری (رئیس هیأت مدیره سازمان زنان مونیکا- نایست و عضو کنفدراسیون زنان فنلاند) ۵٢ -بهرام رحمانی (نویسنده) ۵٣ -بهروز زور چنگ ۵۴ -بهروز سورن (فعال رسانهای) ۵۵ -بهروز فراهانی ۵۶ -بهزاد لادبن ۵٧ -بهزاد همزهای ۵٨ -بهمن توتونچی (روزنامه نگار و سردبیر هفته نامه توقیف شده کرفتو) ۵٩ -بهمن درویش (فعال سیاسی) ۶٠ -بهنام ابراهیم زاده (فعال کارگری) ۶١ -بهنام چنگائی (فعال سیاسی) ۶٢ -بهنام شجاعی (فعال سیاسی) ۶٣ -بهنوش زرین کمر ۶۴ -بیژن جهانبخش ۶۵ -بیژن سعیدپور ۶۶ -پدرام نواندیش (فعال سیاسی) ۶٧ -پرنیان امیری ۶٨ -پروا دهلقی (فعال حقوق زنان) ۶٩ -پروانه اسانلو ٧٠ -پروانه بکاه (فعال سیاسی و فعال حقوق زنان) ٧١ -پروین ریاحی (فعال حقوق زنان) ٧٢ -پروین ملک ٧٣ -پری رستگار (فعال حقوق زنان) ٧۴ -پیروت دونا (فعال حقوق بشر) ۵ ٧۵ -تقی رحمانی(نویسنده، تحلیلگر سیاسی) ٧۶ -تقی روزبه (تحلیلگر سیاسی) ٧٧ -تونی سده (فعال اجتماعی) ٧٨ -تهمینه گشتاسبی ٧٩ -تینا باقری (فعال حقوق زنان) ٨٠ -ثریا فتاحی (فعال سیاسی و فعال حقوق زنان) ٨١ -جعفر رسا (فعال سیاسی و نویسنده) ٨٢ -جلال نادری (فعال کارگری و زندانی سیاسی سابق) ٨٣ -جلیل جلیلی ٨۴ -جمشید صفاپور (فعال کارگری) ٨۵ -حبیب ریاحی (فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق) ٨۶ -حسن پویا ٨٧ -حسن حسام (نویسنده و شاعر) ٨٨ -حسن عزیزی ٨٩ -حسن نائب هاشم (فعال حقوق بشر) ٩٠ -حسین رزاقی (مجسمه ساز) ٩١ -حسین عبدالله پور ٩٢ -حسین عرب ٩٣ -حسین غلامی آذر ٩۴ -حسین نقی پور (فعال سیاسی و رسانهای) ٩۵ -حسین یحیایی (تحلیلگر سیاسی) ٩۶ -حمید آریارمن (ژورنالیست از افغانستان) ٩٧ -حمید بی آزار (فعال سیاسی) ٩٨ -حمید پورقاسمی ٩٩ -حمید کوثری ١٠٠ -حمید محصص (فعال سیاسی) ١٠١ -حمید نوذری (فعال حقوق پناهندگان در المان) ١٠٢ -خالد حاج محمدی ١٠٣ -خسرو احمدی (فعال سیاسی) ١٠۴ -خسرو آهنگر ١٠۵ -خلیفه موسوی (فعال سیاسی) ١٠۶ -جلال محمود زاده ١٠٧ -داریوش بختیاری ١٠٨ -داوود احمدلو (فعال حقوق بشر) ١٠٩ -دریا سلیمی (دانشجو) ١١٠ -رحمت خضری ١١١ -رشید محمدی (هنرمند و بازیگر تئاتر پناهجو در آلمان) ١١٢ -رضا اسپیلی ١١٣ -رضا باقری ١١۴ -رضا بی شتاب (شاعر) ١١۵ -رضا رازینی ١١۶ -رضا سپیدرودی (تحلیلگر سیاسی) ١١٧ -رضا طاهری ١١٨ -رضا کریمیان ١١٩ -رضوان مقدم (فعال حقوق زنان، محقق و فعال اجتماعی) ١٢٠ -رفعت رنجبران لنگرودی (فعال حقوق زنان) ١٢١ -روحی شفیعی (نویسنده، مترجم و فعال حقوق زنان) ١٢٢ -رها پارسا (فعال حقوق زنان) ١٢٣ -رئوف کعبی (فعال سیاسی) ١٢۴ -زلمی نامور (فعال سیاسی) ١٢۵ -زمان مسعودی (فعال سیاسی و فعال حقوق زنان) ١٢۶ -زیبا کرباسی (شاعر) ١٢٧ -زینب پیغمبرزاده (فعال حقوق دگرباشان) ١٢٨ -ژاله سهند (فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق) ١٢٩ -سارا مولودی (شاعر، فعال اجتماعی) ١٣٠ -سپیده جدیری (شاعر) ١٣١ -سپیده همراز (فعال سیاسی) ١٣٢ -ستار رحمانی (از فعالین اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران) ١٣٣ -ستاره درخشان (مجری پادکست و دوبله فیلم) ١٣۴ -سحر دیناروند (فعال حقوق زنان) ١٣۵ -سرور علی محمدی ١٣۶ -سرور کاردار (فعال حقوق بشر) ١٣٧ -سعید آرمان ١٣٨ -سعید تقوی ١٣٩ -سعید محمدی ١۴٠ -سکینه اسودی قوشچی ١۴١ -سلیمان بایزیدی (نویسنده) ١۴٢ -سلیمان صابری (کارگر راه سازی) ١۴٣ -سمان غلامی (خواننده) ١۴۴ -سمیرا باستانی (فعال حقوق زنان) ١۴۵ -سنو عبداللهی ١۴۶ -سودابه اردوان (نقاش) ١۴٧ -سوسن بهار (دبیر الغای کار کودکان، سر دبیر فصل نامه کودک و جوان – داروگ، تلاشگر رفع تبعیض جنسیتی) ١۴٨ -سوسن فرخ نیا (کارگردان و بازیگر) ١۴٩ -سونیا شکری (فعال سیاسی) ١۵٠ -سهراب انوری (فعال سیاسی) ١۵١ -سهیلا قادری ١۵٢ -سهیلا محمدی ١۵٣ -سیامک بخشی ١۵۴ -سیامک جهانبخش (فعال سیاسی) ١۵۵ -سیاوش فیوضی (شاعر و فعال اجتماعی) ١۵۶ -سیاوش مدرسی ١۵٧ -سیاوش نیکوبیان (فعال سیاسی) ١۵٨ -سید خلجانی (کارگر حمل و نقل) ۶ ١۵٩ -سیروان عنایتی (روزنامه نگار مقیم آریزونا – آمریکا) ١۶٠ -سیروان منصوری (روزنامه نگار و مدیر سایت پناهندگی هانا – پناهنده در ترکیه) ١۶١ -سیروس جاویدی ١۶٢ -شاپور نوری ١۶٣ -شاپور موری (فعال کارگری) ١۶۴ -شاهرخ رئیسی (نویسنده) ١۶۵ -شاهین کاظمی (فعال سیاسی) ١۶۶ -شعبان محمدی (فعال صنفی معلمین از ایران) ١۶٧ -شعله رضایی (مجری پادکست و دوبله فیلم) ١۶٨ -شعله زمینی (فعال حقوق بشر) ١۶٩ -شکیب مصدق (خواننده انقلابی انترناسیونالیستی و ترانه سرا از افغانستان) ١٧٠ -شورش مولانی(فعال سیاسی ساکن کشور سوئد) ١٧١ -شوکت محمدی (زندانی سیاسی دهه شصت) ١٧٢ -شهرزاد مجاب (استاد دانشگاه تورونتو کانادا) ١٧٣ -شهره امیری ١٧۴ -شهلا انتصاری (فعال حقوق زنان و فعال سیاسی) ١٧۵ -شهلا دانشفر(سخنگوی کمپین برای آزادی کارگران زندانی) ١٧۶ -شهین نوائی (فعال حقوق زنان) ١٧٧ -شیرین احمدی سروستانی (شاعر پناهجو در ترکیه) ١٧٨ -شیرین بارون ١٧٩ -شیرین حسینی (فعال حقوق زنان) ١٨٠ -شیرین مهربد(خواننده و فعال اجتماعی) ١٨١ -شیما آبان (ژورنالیست و فعال سیاسی اجتماعی) Campaign to Spokesperson- شیوامحبوبی- ١٨٢ Free Political Prisoners in Iran (CFPPI) ١٨٣ -صادق اندواری (فعال کارگری) ١٨۴ -صادق صادقی ١٨۵ -صحرا بهار (فعال سیاسی) ١٨۶ -صدف کوروش نیا ١٨٧ -صدیق جهانی (فعال کارگری) ١٨٨ -صدیقه محمدی (فعال سیاسی و فعال حقوق زنان) ١٨٩ -صمد شمس ١٩٠ -طاهر اردلان ١٩١ -طاهره شمس (فعال سیاسی و فعال رهایی زنان از افغانستان) ١٩٢ -طلا صمدی (فعال سیاسی) ١٩٣ -طوبا کمانگر (فعال حقوق زنان) ١٩۴ -طوبا مراد بیگی (فعال سیاسی) ١٩۵ -عالم جوادی (فعال سیاسی) ١٩۶ -عالیه اقدام دوست (فعال حقوق زنان) ١٩٧ -عباس منصوران ١٩٨ -عبدالله صبار ١٩٩ -عزیز ماملی (وکیل و فعال سیاسی) ٢٠٠ -عسکر شیرین بلاغی (فعال سیاسی) ٢٠١ -علی اشرافی ٢٠٢ -علی اعتدالی ٢٠٣ -علی پیچگاه (نماینده سابق شورای پالایشگاه نفت تهران) ٢٠۴ -علی حجت ٢٠۵ -علی حسینی ٢٠۶ -علی دماوندی (فعال سیاسی و رسانهای) ٢٠٧ -علی رضا آذین (زندانی سیاسی سابق) ٢٠٨ -علی رضا رشیدی ٢٠٩ -علی ستاری (فعال سیاسی) ٢١٠ -علی شیرازی (فعال سیاسی) ٢١١ -عمر مینایی (ازطرف شورای همبستگی پناهچویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه) ٢١٢ -عیسی ابراهیم زاده ٢١٣ -غلام رضا مرشدیان ٢١۴ -غلام عسگری (فعال کارگری در تبعید) ٢١۵ -غلام مرادی (فعال حقوق بشر) ٢١۶ -فاطمه اقدامی (فعال سیاسی) ٢١٧ -فاطمه سبحانی (فعال حقوق زنان) ٢١٨ -فاطمه کریمی (فعال شبکه حقوق بشر در کردستان) ٢١٩ -فتان جوکار ٢٢٠ -فراست صالحی (فعال سیاسی) ٢٢١ -فرامرز امیری ٢٢٢ -فرامرز بهار (مدد کار اجتماعی، فرانسه) ٢٢٣ -فرح قهرمانی (فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق) ٢٢۴ -فرخ (عکاس وفعال کارگری از دانمارک) ٢٢۵ -فرزانه اردشیری (فعال حقوق زنان) ٢٢۶ -فرشین کاظمی نیا (بیولوژیست) ٢٢٧ -فرهاد کیان (فعال سیاسی) ٢٢٨ -فرهنگ قاسمی (نویسنده و فعال سیاسی) ٢٢٩ -فریبا ثابت (فعال سیاسی) ٢٣٠ -فریبرز رحمانی (کارگر بازنشسته و فعال کارگری) ٢٣١ -فریبرز سلطانی ٢٣٢ -فرید پرتوی ٢٣٣ -فریدا فراز (فعال حقوق زنان) ٢٣۴ -فریدون فرح اندوز (گوینده) ٢٣۵ -فریده پورعبدالله ٢٣۶ -فریده رضایی (فعال حقوق زنان) ٢٣٧ -فواد زمانی ٢٣٨ -کامبیز فاتحی (محقق محیط زیست – پناهجو در آلمان) ۷ ٢٣٩ -کامبیز گیلانی (شاعر) ٢۴٠ -کامران عمید (آرشیتکت، نقاش) ٢۴١ -کامران هدایت (فعال سیاسی) ٢۴٢ -کاوه امین آوه ٢۴٣ -کاوه آهنگر ٢۴۴ -کبرا علوی (فعال عرصه زنان و معلمان) ٢۴۵ -کتان گوران ٢۴۶ -کریم عقیقی (فعال سیاسی و زندانی سیاسی دهه شصت) ٢۴٧ -کژال کریمی (فعال حقوق زنان کردستان) ٢۴٨ -کویستان امینی ٢۴٩ -کیانوش پارسا (فعال سیاسی) ٢۵٠ -کیتاش شمس ٢۵١ -گلاله آقا برایی (فعال سیاسی) ٢۵٢ -گلاویژ حیدری (فعال سیاسی) ٢۵٣ -گلرخ جهانگیری (ترانه خوان و فعال اجتماعی) ٢۵۴ -گلرخ قبادی ٢۵۵ -گیتا زین لانی (فعال حقوق زنان) ٢۵۶ -گئورگ. هنشل (فعال پناهندگی آلمان) – Georg Henschel (refugees activist Germany) ٢۵٧ -لادن جمال آریائی ٢۵٨ -لاله آزاد (فعال حقوق زنان) ٢۵٩ -لاله محمدی ٢۶٠ -لقمان ویسی (فعال سیاسی و فعال جنبش معلمان) ٢۶١ -لیلا پرنیان (سر دبیر نشریه ٨ مارس) ٢۶٢ -لیندا نجفیان (خبرنگار) ٢۶٣ -مجید آدین (نقاش، طراح) ٢۶۴ -مجید تمجیدی ٢۶۵ -مجید دارابیگی (فعال سیاسی و زندانی سیاسی دو رژیم) ٢۶۶ -محتشم طاطائی (استاد دانشگاه در رشته اقتصاد در لندن) ٢۶٧ -محسن حسام ٢۶٨ -محسن حسینی ٢۶٩ -محسن خوشبین (فعال کارگری) ٢٧٠ -محسن رضوانی (فعال سیاسی) ٢٧١ -محمد سمیع سروری (کارگر انبار) ٢٧٢ -محمد علی قادری ٢٧٣ -محمد مقیمی (وکیل دادگستری، وکیل سابق نسرین ستوده) ٢٧۴ -محمد منتظری ٢٧۵ -محمد نبوی (فعال سیاسی) ٢٧۶ -محمد نظری (پناهجو در آلمان) ٢٧٧ -مراد عظیمی (مترجم و فعال کمونیست) ٢٧٨ -مرتضی افشاری (نماینده سابق کارگران چاپخانه تهران) ٢٧٩ -مرجان افتحاری (فعال سیاسی) ٢٨٠ -مریم افراسیاب پور ٢٨١ -مریم امانی (فعال حقوق زنان) ٢٨٢ -مریم هاتف (شاعر از افغانستان) ٢٨٣ -مزدک فرامرزی (فعال سیاسی) ٢٨۴ -مسعود نفره کار (نویسنده، محقق) ٢٨۵ -مسی شرافتی ٢٨۶ -معصومه پیروتی (فعال سیاسی) ٢٨٧ -مهدی استعدادی شاد (نویسنده، شاعر) ٢٨٨ -مهدی علی زاده فخرآیاد ٢٨٩ -مهر انگیز کار (وکیل دادگستدری، مدافع حقوق بشر و فعال حقوق زنان) ٢٩٠ -مهر آفاق مقیمی نیاکی (فعال سیاسی و زندانی سیاسی) ٢٩١ -مهران آراگون (خادم کلیسا) ٢٩٢ -مهرداد امین وزیری ٢٩٣ -مهرداد وهابی (استاد دانشگاه سوربن شمالی پاریس) ٢٩۴ -مهرنوش مزارعی (نویسنده) ٢٩۵ -مهری جعفری (وکیل دادگستری و فعال اتحادیههای کارگری در لندن) ٢٩۶ -مهری شاهمرادی (کنشگر اجتماعی) ٢٩٧ -مهسا روژان (فعال حقوق زنان) ٢٩٨ -مهناز متین ٢٩٩ -مهین شکرالله پور (فعال حقوق زنان) ٣٠٠ -میثاق پارسا (جامعه شناس و استاد دانشگاه) ٣٠١ -میهن روستا ٣٠٢ -ناصح حبیبی (فعال مدنی) ٣٠٣ -ناصر چکاوک (مشاور مهاجرین و فعال سیاسی از افغانستان) ٣٠۴ -ناصر خ (زندانی سیاسی دهه شصت – راوی کشتار (voice of Masscare درکتاب ۶٧ ٣٠۵ -ناصر زراعتی (نویسنده) ٣٠۶ -ناصر قاضی زاده (نقاش) ٣٠٧ -ناصر کمانگر ٣٠٨ -ناصر مهاجر (محقق و تاریخ پژوه) ٣٠٩ -نبی صمیمی ٣١٠ -ندا روشن (فعال حقوق زنان) ٣١١ -ندا فرخ (فعال حقوق بشر) ٣١٢ -ندا نوآور (فعال حقوق بشر) ٣١٣ -نرگس منصوری(فعال حقوق بشر از امضا کنندگان بیانیه چهارده نفر برای برکناری خامنه ای) ٣١۴ -نسرین ابراهیم زاده ٣١۵ -نسرین احمدی (فعال حقوق زنان) ۸ ٣١۶ -نسرین پرواز ٣١٧ -نسیم روشنایی ٣١٨ -نصرت تیمورزاده (فعال سیاسی) ٣١٩ -نقی ریاحی لنگرودی (فعال سیاسی) ٣٢٠ -نورا بیانی ٣٢١ -نوید دانشی ٣٢٢ -نیکی مسروب (زندانی سیاسی دهه شصت) ٣٢٣ -نیکی میرزایی (شاعر) ٣٢۴ -نیلوفر رستاک (فعال حقوق زنان) ٣٢۵ -وجیهه قانع (فعال حقوق زنان) ٣٢۶ -وحید انصاری (فعال سیاسی – اجتماعی) ٣٢٧ -هادی خرسندی ٣٢٨ -هوزان خالدیان (کاریکاتوریست پناهجو در آلمان) ٣٢٩ -هومن آذر کلاه (هنرمند) ٣٣٠ -الهه امانی(خبرنگار) ٣٣١ -یادگار یدی (مدیر هنرکده شکیب مصدق) ٣٣٢ -یاور اعتماد ٣٣٣ -یوسف اردلان (فعال سیاسی) ٣٣۴ -یوسف قادری ٣٣۵ -یونس پاکزاد (فعال سیاسی)

برای حمایت از این کمپین و ارایه نظرات و پیشنهادات خود می توانید با ایمیل و شماره تلفن های زیر در تماس باشید:

شماره های تماس مهری جعفری :٠٠۴۴٧٧٨٨٢١٩٩٧١ ستار رحمانی: ٠٠۴۴٧٧۵٧۵٩٣٢۵۵

ایمیل: free.mehran.raoof@gmail.com

این پتیشن به زبان های انگلیسی، آلمانی و فرانسوی ترجمه شده است تا توجه مردم جهان به این موضوع جلب شود. هر جا که مقیم هستید افراد و نهادهای کارگری و حقوق بشری را تشویق کنید که این پتیشن را امضاء کنند. برای افزودن نام خود و دیگران به این صفحه در اینترنت رجوع کنید:
https://www.change.org

—————–
منبع: آگاهی نیوز
https://agahi.news

————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.