بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه پیرامون خرید واکسن معتبر و اجرای واکسیناسیون سراسری: ورود واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی

آیا مواضع کاملا سیاسی در برابر مسائل علمی و بهداشتی جز مخالفت با سلامت مردم و افزایش مرگ ومیر هم میهنان و بازی با جان آنان نام دیگری می توان بر آن گذاشت؟! کوچک ترین توجیه عقلی و انسانی این تعلل چیست؟ ….

—————————————————————–

corona-vaccine

بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه پیرامون خرید واکسن معتبر و اجرای واکسیناسیون سراسری: ورود واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی

بنام خداوند جان وخرد
ملت شریف و بزرگوار ایران

بر اساس اصول‌سوم ، بیست و نهم  و چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهداشت عمومی و فراگیر حق تمامی ایرانیان است ولی همچنان که درطی این یک سال شاهد بوده ایم ویروس کرونا بابی توجهی شبه عمد و ساده انگاری مسئولین در رده های گوناگون موجب تلفات زیاد و خسارت های مالی غیر قابل محاسبه ای خصوصا برای اقشار فقیر و زحمتکش گردیده ، مواجه بوده ایم .

در این بین کادر بیمارستان ها در رسته های مختلف بیشترین تلاش وجانفشانی را که به قیمت فداشدن جان تعداد زیادی از آنان همراه بوده انجام داده اند اینک که با تحقیقات دانشمندان روزنه ی امیدی بازشده و واکسن های مورد قبول سازمان بهداشت جهانی ساخته شده و در بیش از چهل کشور تزریق آن را شروع نموده اند باکمال ناباوری مسئولین دولتی مانند همیشه با اظهارات ضد و نقیض و کاملا غیر علمی وبا وجود مطالبه ی عمومی تزریق واکسن استاندارد بهداشت جهانی در کشورمان را شروع نکرده اند و این قضیه را در هاله ای از ابهام فرو برده اند!!!

آیا مواضع کاملا سیاسی در برابر مسائل علمی و بهداشتی جز مخالفت با سلامت مردم و افزایش مرگ ومیر هم میهنان و بازی با جان آنان نام دیگری می توان بر آن گذاشت؟! کوچک ترین توجیه عقلی و انسانی این تعلل چیست؟

براین اساس و برحسب وظیفه ی شرعی، انسانی و ملی ما اعضای انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته ی استان کرمانشاه مصرانه خواهان  واکسیناسیون تمام اقشار جامعه با واکسن مورد تایید سازمان جهانی بهداشت به طور کاملا رایگان برای همه ی جمعیت کشور بوده و هستیم و هیچگونه تاخیر وتوجیهی را قابل قبول نمی دانیم .

یکم بهمن ماه ۹۹
انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته ی کرمانشاه

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.