چند مقاله؛ همراه با ویدئو و فایل صوتی ار همنشین بهار

—————————————————————–

مقالات؛ همراه با ویدئو و فایل صوتی است

6576
شاه و پدرش؛ قدمهای بزرگی به نفع ایران برداشتند، اما…
________________________________
6577
کنفرانس گوادلوپ؛ ژنرال هایزر، انقلاب ۵۷
http://hamneshinbahar.net/article.php?text_id=360
________________________________
2264
شهسواران میدان علم (۱)
نیوتن، ارسطوی دوران مدرن
—————————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.