اسماعیل مولودی: در حاشیه یک جدل فیسبوکی! ناسیونالیسم و مذهب ضد برابری انسانها هستند!

در این روزها مسله لباس کردی برای یک عده ای شده پیراهن خونی سهراب. دو نفر مزدور در تلویزیون ایران صحبت کردن یکی به دیگری گفته این لباس چونانی چیه پوشیدید؟ شخصی که لباس کردی بر تن دارد در کلیپی در یوتوب اعلام کرده این نوار قدیمی است، و گویا او به شخص مصاحبه کننده که خود کرد بوده جواب داده است. اما اکنون عده ای ناسیونالیست و نژادپرست به تریج قبایشان برخورده و ادعا میکنند که به لباس و اصالت کردی شان توهین شده. ….

——————————————————————-

در حاشیه یک جدل فیسبوکی!
ناسیونالیسم و مذهب ضد برابری انسانها هستند!

اسماعیل مولودی

در این روزها مسله لباس کردی برای یک عده ای شده پیراهن خونی سهراب. دو نفر مزدور در تلویزیون ایران صحبت کردن یکی به دیگری گفته این لباس چونانی چیه پوشیدید؟ شخصی که لباس کردی بر تن دارد در کلیپی در یوتوب اعلام کرده این نوار قدیمی است، و گویا او به شخص مصاحبه کننده که خود کرد بوده جواب داده است. اما اکنون عده ای ناسیونالیست و نژادپرست به تریج قبایشان برخورده و ادعا میکنند که به لباس و اصالت کردی شان توهین شده.

بنظر من لباس، فرهنگ و اخلاق در طول تاریخ بشر همیشه در تغییر است. قطعا کردها با این لباس (که این شخص به تن کرده) امروز زندگی نمیکنند و اکثرا انواع لباس و پوشاک را تجربه میکنند و در نوع و دوخت، آن تغییر بو جود می آورند. فرهنگ هیچ ملتی ابدی و ازلی نیست.

حال برگردم به بحث دو نفر در تلویزیون دولتی رژیم فاشیستی ایران. اولا آقای کردی پوش را بردن تلویزیون حتما دار و دسته حکومتی است. کسی هم که مصاحبه اش کرده گویا کرد بوده. اما از نظر من هر دو چه مصاحبه کننده و چه مصاحبه شونده مزدور رژیم هستند، زیرا میدانیم در رژیم اسلامی هر کس سر از تلویزیون در نمی آورد.

حال عده ای که تعدادی از آنها جاش رژیم هستند (من شخصا می شناسمشان و جزو برادران پیشمرگ مسلمان کرد هستند) ندا سرداده اند که وامصیبتا به لباس مان و مقدساتمان توهین شده. در همین حال بطور روزمره در سرزمین کردستان ناموسی پرستی جان دهها زن و دختر را میگیرد و این جنابان اصالت طلب لباس کردی دم نمیزنند. دهها کولبر کشته شده و دم نمیزنند و حتی از اعتراضات مردم کارگر و فقیر بقیه ایران حمایت نمیکنند. ولی حالا رگ ناسیونالیستی، شوینسیتی شان گل کرده و قشقرق راه انداخته اند. اولا اینها سیاست خود رژیم است که آب به لانه ناسیونالیسم بریزد و برای مردم سرگرمی جنگ خانگی درست کند. در همین رابطه رژیم تعدادی از مزدوران کرد خود را، در مجلس اجازه داده اند که آب در هاون بکوبند و به اصطلاح اعتراض کنند. تعدادی ادعا میکنند ۱۵ نفر (نماینده کردستان) به این مسله اعتراض کرده اند و لینک آنرا پخش میکنند.

باید بگویم این ها که در پارلمان ایران بنام کرد هستند مزدور رژیم هستند. تمام نمایندگان پارلمان ایرا ن مزدورانی هستند که بله بگوی رژیم هستند. بنابراین هیچکدامشان نماینده مردم نیستند.
در همین رابطه دوست دارم مطلب را با یک بحث که در فیسبوک با یکی از دوستان فیسبوکی کردم را اینجا بیاورم تا نظرم را روشن بیان کرده باشم. اما بدلیل جلوگیری از بحث دو نفره اسم ایشان را نمیبرم ولی اگر هر کس صفحه فیسبوکی من را دنبال کند میتواند آن شخص را پیدا کند.
——————

این شخص در فیسبوک خودش در مورد این مسِئله اظهار نظر کرده و من زیر پستش این را نوشتم؛

Moloudi Esmail
البته خود جناب دکتر همین حالا کلیپی را در یوتوب پخش کرده و گفته این نوار قدیمی است، ناقص پخش شده و این شخص معذرت خواسته است. خود دکتر باید همکار دستگاه باشد والا همچنانکه میدانیم هر دکتری به تلویزیون برده نمی‌شود. بهرحال نباید اجازه داد ناسیونالیسم از این مسله استفاده کند

اسم ایشان N است،
……….. N
Moloudi Esmail شما اگر برنامه مجلس ایران را می‌دیدید، متوجه میشدید که این جدید است و قدیمی نیست. نماینده کردستان در مجلس اعترلض کرد

Moloudi Esmail
N……. این شخص در ویدیویی که پخش کرده میگوید این قدیمی است. دوما آن شخص که در مجلس اسلامی سخنرانی میکند نماینده مردم کردستان نیست اون جاسوس رژیم است ثالثا اینهایی که سینه چاک لباس کردی شدن این روزها در مورد قتلهای ناموسی و زن کشی در کردستان لال شدن و حالا سینه چاک ناسیونالیسم و نژادپرستی شده اند.

N……
Moloudi Esmail
خوب مشخص شد، تو خودت مشکل داری

N…….
Moloudi Esmail www.iran
توضیح> ایشان یک لینک پارلمان ایران را فرستاده که من دوست نداشتم پارلمان ایران را روی صفحه ام داشته باشم اینجا ولی در بحثها هست

Moloudi Esmail
N…..
راست میگویید، من با ناسیونالیسم و نژادپرستی کاملا مشکل دارم. چون اینها را جامعه فاسد سرمایه داری میسازد و جنگ خانگی راه می اندازند تا مردم را سرگرم کنند. لباس فرهنگ و روش زندگی با پیشرفت بشر تعییر میکند. من با نژادپرستی و ملی گرایی کاملا مخالفم. من با ناسیونالیسم دشمن خونی هستم. من طرفدار مبارزه طبقاتی علیه همه سنتها و روش و اخلاق سرمایه داری هستم. من خود را به انسانیت متعلق میدانم و هیچ خاک و سرزمینی را برسمیت نمیشناسم. من مدافع حقوق انسانهای کارگر و فقیر میدانم برای آزادی و امنیت در زندگی انسانها مبارزه میکنم. آری من با شماها که نژاد پرست و افکار عقب افتاده دارید مشکل دارم. من به تمام اعتقادات ناسیونالیستی و مذهبی تف می اندازم.

Moloudi Esmail
درضمن اونهایی که بنام نماینده در پارلمان ایران هستند از نطر من جاش و خودفروش هستند. هیچوقت به ترهات و نظرات ضد بشری شان گوش نخواهم داد. آنها که پادو ناسیونالیسم و نژادپرستی هستند آنها را نماینده مردم میدانید. با همین افکار بود که طرف به خمینی لبیک گفت و آخرش در میکونوس ترورش کردند. آری فاشیسم مذهبی و ناسیونالیستی سر به اخور سرمایداری دارند و مزدور سرمایه هستند.

Esmail Moloudi
Socionom & Samtalsterapeut
Tel: 0046-704920349
www.emoloudi.blogspot.com

——————————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.