اخراج کارگران با سابقه کارخانه روغن نباتی جهان

کارفرمای کارخانه روغن نباتی جهان واقع در زنجان برای فرار از پرداخت دستمزد کارگران با سابقه، هر ماه تعدادی از آن‌ها را به بهانه پایان قرارداد اخراج می‌کند. ….
—————————————————-

roghan-jahan

اخراج کارگران با سابقه کارخانه روغن نباتی جهان

کارگران اخراج شده نمی‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند چرا که کارفرما حق بیمه‌ی آن‌ها را به طور کامل نپرداخته است. آخرین مورد اخراج ۸ کارگر با سابقه در آبان ماه بود. «جرم» این کارگران این است که برای پیگیری مطالبات معوقه خود مربوط به سال‌های ۹۳ تا ۹۷ به اداره کار زنجان شکایت کرده‌اند.

کارگران می‌گویند کارفرما به محض دریافت احکام کارگران با سابقه بلافاصله آن‌ها را بیکار و با کارگران جدید جایگزین می‌کند. کارفرما کارگران با سابقه را در برابر این «انتخاب» قرار داده که یا از شکایت خود و مطالبات معوقه‌شان چشم پوشی کنند، یا بیکار شوند. کارخانه روغن نباتی جهان حدود ۸۰ کارگر دارد و تولید در آن پس از مدتی توقف، از سال گذشته از سر گرفته شده است. هر چند وضعیت تولید و سفارشات دریافتی این کارخانه مساعد است کارگران یک ماه حقوق معوقه دارند و حق بیمه‌شان نیز از ابان ماه پرداخت نشده است.

———————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.