زنان عربستان سعودی به زودی قاضی می‌شوند

پیش‌بینی می‌شود مشارکت زنان سعودی در بازار کار تا سال ۲۰۲۵ تا ۲۵ درصد افزایش یابد  ….

———————————————————–

6562

زنان عربستان سعودی به زودی قاضی می‌شوند

زنان سعودی به زودی می‌توانند به عنوان قاضی منصوب شوند. این خبر را معاون توانمندسازی زنان در وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی عربستان سعودی اعلام کرد.

هند الزاهد در این خصوص گفت: «زنان سعودی به‌زودی می‌توانند به عنوان قاضی مشغول به کار شوند. ابتکاراتی در چندین سطح انجام شده که این یکی از آنهاست.»
الزاهد تاکید کرد که دولت عربستان سعودی در حمایت از توانمندسازی زنان در چندین سطح، از ورود به بازار کار گرفته تا حضور آنها در یک محیط حمایتی، ایجاد فرصت‌های برابر و دسترسی به موقعیت‌های مدیریتی، بسیار جدی است.

——————————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.