سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از احضار شش کارگر دیگر این شرکت خبر داده است

به این ترتیب شمار احضارشدگان به بیست و شش نفر رسیده. ….

——————————————————–

7tapeh10
عکس از آرشیو

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از احضار شش کارگر دیگر این شرکت خبر داده است

این سندیکا می‌گوید که بر اساس خبرهای رسیده، کارفرما از شماری دیگر از کارگران شکایت کرده است.

از زمان واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه از سال ۱۳۹۴ به دو مالک جوان، “به‌دلیل سومدیریت، عرصه اعتراضات کارگران شده است.” خلع ید از مالکان خصوصی و بازگرداندن شرکت به بخش دولتی و مدیریت شورایی از جمله خواسته‌های کارگران در سال‌های اخیر بوده است. لغو خصوصی‌سازی زمین‌ها و حق برخورداری از یک تشکل کارگری از دیگر مطالبات کارگران بود.

کارگران هفت‌تپه در عین حال از “تعویق پرداخت دستمزدها، سو‌ءمدیریت و ابهام در قراردادهای کار با کارگران پیمانی، قراردادی و روزمزدی” ناراضی بوده‌اند.

امید اسدبیگی، از مالکان فعلی هفت‌تپه یکی از متهمان پرونده تخلفات ارزی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری است و قوه قضائیه در حال رسیدگی به پرونده او به اتهام اخلال در نظام اقتصادی است. مهرداد رستمی، دیگر مالک هفت‌تپه که در سال ۱۳۹۴ همراه امید اسدبیگی مدیریت آن را بر عهده گرفت، به اتهام فساد مالی در زندان به سر می‌برد.

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.