دومین روز اعتصاب کارگران معدن روی گوجهر راوربرای اعتراض به سطح پایین حقوق ونداشتن امنیت شغلی

روز چهارشنبه ۲۴ دی برای دومین روز متوالی، کارگران معدن روی گوجهر راوردراستان کرمان به اعتصابشان در اعتراض به سطح پایین حقوق ونداشتن امنیت شغلی ادامه دادند. ….

———————————————————

دومین روز اعتصاب کارگران معدن روی گوجهر راوربرای اعتراض به سطح پایین حقوق ونداشتن امنیت شغلی

روز چهارشنبه ۲۴ دی برای دومین روز متوالی، کارگران معدن روی گوجهر راوردراستان کرمان به اعتصابشان در اعتراض به سطح پایین حقوق ونداشتن امنیت شغلی ادامه دادند.

یکی از کارگران اعتصابی معدن روی گوجهر راوربه خبرنگاریک رسانه محلی گفت: با ۲فرزند، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد. او از مخارج سنگین زندگی و اینحقوق کم گله دارد. امنیت شغلی هم که مثل همیشه پازل گمشده زندگی کارگران است.
بر اساس گزارش همین منبع خبری محلی،مدیرعامل این معدن قصد افزایش حقوق راداشته اما با مخالفت هیات مدیره مواجه شده است. حتی خبرهایی از تغییر مدیر عامل نیزشنیده می‌شود.
حدود ۲۲۰ کارگر در این معدن مشغول به کار هستند. معدنی که از سال ۸۶ تا ۹۴ درمقاطع زمانی مختلف با تعطیلی مواجه شده و ۵ مدیرعامل عوض کرده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران
https://t.me/ettehad

———————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.