احظار جمعی از کارگران هفت تپه به دادسرای شوش

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از کارگران هرگونه پرونده سازی برای کارگران شریف و زحمت کش را محکوم کرده وخواهان پایان دادن این روند پوسیده می‌باشد. ….

————————————————

7tapeh-mosht

احظار جمعی از کارگران هفت تپه به دادسرای شوش

امروز ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۹، برای حدود بیست تن از کارگران و فعالان کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه پیامکی مبنی بر ارجاع پرونده آنها به (شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش) ارسال شده است.
درخبرهای تکمیلی اسامی این  کارگران اعلام خواهد شد. این شکایت در بحبوحه روزهای بحث بر خلع ید بخش خصوصی صورت گرفته که می‌تواند به نوعی ابزار فشار و تهدید علیه کارگران و فعالین کارگری تلقی شود.
گفتنی است که این شماره پرونده در کارتابل پرونده های کارگران در سامانه پنهان است و به همین دلیل  نام شاکی و عنوان شکایت در پیامک ارسال شده قابل مشاهده نیست …

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از کارگران هرگونه پرونده سازی برای کارگران شریف و زحمت کش را محکوم کرده وخواهان پایان دادن این روند پوسیده می‌باشد.

۲۳/دی/۱۳۹۹
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.