سومین روز تجمع جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه در حمایت از همکاران خود

سومین روز تجمع جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه در حمایت از همکاران خود که توسط کارفرمای فاسد اسد بیگی مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند. ….

———————————————


سومین روز تجمع جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه در حمایت از همکاران خود

کارگران متحد هرگز شکست نمی خورند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هرگونه تهدید، آزار و آذیت و بی حرمتی به کارگران را محکوم کرده وخواهان پایان دادن به این حرکت‌ های ضد کارگری می باشد.

یکشنبه /۲۱/ دی/۹۹
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

———————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.