اعتراضِ نمادین زنانِ هزاره نسبت به وحشی‌گری گروه دولت اسلامی

زنان هزاره که همسران‌شان در حمله به معدن زغال سنگ به دست گروه دولت اسلامی کشته شده‌اند، با بستن چشم‌ها و دست‌ها از مقامات دولت‌های پاکستان و افغانستان تقاضای دادخواهی دارند. ….

———————————————————

اعتراضِ نمادین زنانِ هزاره نسبت به وحشی‌گری گروه دولت اسلامی

روز ۱۶ دی‌ماه ۱۱ کارگر در ایالت بلوچستان پاکستان سر بریده شدند. اعضای گروه دولت اسلامی، پس از حمله به معدن زغال سنگ این کارگران را ربوده و پس از انتقال به کوهستان، آن‌ها را با دست‌های بسته سر بریدند.
زنان هزاره که همسران‌شان در این اقدام وحشیانه کشته شده‌اند، با بستن چشم‌ها و دست‌ها از مقامات دولت‌های پاکستان و افغانستان تقاضای دادخواهی دارند.

6489-1

6489-2

6489-3

6489-4

———————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.