ادامه پرداخت حقوق‌های نجومی تا ۵۳ میلیون تومان در ماه

————————————————

poolshoi

ادامه پرداخت حقوق‌های نجومی تا ۵۳ میلیون تومان در ماه

از ۵۷ شرکت دولتی، ۴۷ شرکت حقوق و مزایای ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان به مدیران می‌دهند. همچنین ۸ شرکت بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون و ۲ شرکت ۴۰ تا ۵۳ میلیون تومان پرداختی به مدیران دارند.
پرداخت ناعادلانه حقوق به مدیران دولتی سبب شده تا مدیران دولتی در دهک‌های بالای درآمدی قرار بگیرند و در همین حال با در نظر گرفتن رقم ۱۰ میلیون تومان به عنوان خط فقر، تعداد زیادی از کارمندان دولت نیز زیر خط فقر قرار دارند!

————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.