افزایش ۶.٨ درصدی اجاره‌بها در پاییز نسبت به تابستان/ کرمانشاه رکوردار بیش‌ترین افزایش اجاره‌بها

متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، در فصل پاییز ١٣٩٩ برابر با ٣۴,٠ درصد است. ….

——————————————————

keraye-maskan

افزایش ۶.٨ درصدی اجاره‌بها در پاییز نسبت به تابستان/ کرمانشاه رکوردار بیش‌ترین افزایش اجاره‌بها

بنابر گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار:
در پاییز ١٣٩٩، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ٢٠٩ رسید که نسبت به فصل قبل (١٩۵.٨)، ۶.٨ درصد افزایش داشته است. به بیان دیگر، افزایش هزینه اجاره خانه در مناطق شهری در فصل پاییز نسبت به فصل تابستان ۶.٨ درصد افزایش یافته‌است.
در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان آذربایجان غربی با ١٩ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٣.٩ درصد افزایش است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کرمانشاه با ٣٨.۶ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ١٢.٧ درصد افزایش است.

متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، در فصل پاییز ١٣٩٩ برابر با ٣۴,٠ درصد است.
——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.