تجمع کارکنان شرکت نفت گچساران

این کارگران که تعداد آنان به ۳۸۰ نفر می‌رسد، می‌گویند؛ “هیچ کدام از مزایای شغلی به آنان تعلق نمی‌گیرد و حتی لباس کار مناسب به آنها داده نشده است. ….

——————————————————–

6439

تجمع کارکنان شرکت نفت گچساران

شماری از نیروهای شرکت نفت گچساران  صبح روز دوشنبه ۱۵ دیماه برای دومین بار در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود، در مقابل دفتر مرکزی این شرکت تجمع کردند.

تجمع کنندگان که از روز یکشنبه ۱۴ دیماه دست به تجمع و اعتراض زده اند با پهن کردن سفره خالی، خواستار پرداخت مطالبات مزدی خودش شدند. این کارگران که تعداد آنان به ۳۸۰ نفر می‌رسد، می‌گویند؛ “هیچ کدام از مزایای شغلی به آنان تعلق نمی‌گیرد و حتی لباس کار مناسب به آنها داده نشده است.

——————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.