دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی را عینا تایید کرد

خانم مکوندی پیشتر به صورت غیابی و بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط شعبه بیست و نه دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم به شش سال حبس محکوم شد و پس از پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه رای مورد اعتراض عینا تایید شد. ….

—————————————————-

zhila-karamzadeh

دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی را عینا تایید کرد

هرانا:
بر اساس این حکم که توسط شعبه سی و شش دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ریاست قاضی سید احمد زرگر صادر شده است، خانم مکوندی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” به پنج سال حبس و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس و در مجموع به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.

با استناد به ماده صد و سی وچهار قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی پنج سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” در خصوص او قابل اجرا است.

خانم مکوندی پیشتر به صورت غیابی و بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط شعبه بیست و نه دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم به شش سال حبس محکوم شد و پس از پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه رای مورد اعتراض عینا تایید شد.

————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.