تخریب دکه هاى بساط فروشان توسط نیروهاى اشغالگر ج اسلامى ایران در اهواز

امروز جمعه صبح ۱۲ دى ماه ۱۳۹۹؛ ماموران نیروى انتظامى همراه إجرائیات شهردارى اهواز به بساط فروشان عرب در خیابان کارگر روبروى شهرک برق کوى گلستان شهر اهواز هجوم کرده و بساط و دکه هاى دستفررشان را تخریب و وسائل آنان را مصادره کردند. ….

——————————————————-

6409

تخریب دکه هاى بساط فروشان توسط نیروهاى اشغالگر ج اسلامى ایران در اهواز

امروز جمعه صبح ۱۲ دى ماه ۱۳۹۹؛ ماموران نیروى انتظامى همراه إجرائیات شهردارى اهواز به بساط فروشان عرب در خیابان کارگر روبروى شهرک برق کوى گلستان شهر اهواز هجوم کرده و بساط و دکه هاى دستفررشان را تخریب و وسائل آنان را مصادره کردند.

یکى از بساط فروشان مى گوید: هر روز ماموران اجرائیات مى آمدند و به ما مى گویند اینجا بمانید و کار کنید و ما سبدهاى آنها را از میوه و سبزى پُر مى کردیم و  بدین ترتیب به ما قول مى دادند هیچ کس مانع کار و کسب ما نیست اما بعد از این مدت، امروز بساطى ها را مصادره و ماشین هایمان را توقیف کردند. این شهروند عرب اضافه مى کند: هیچ مسؤولى جوابگوى ما نیست و در سایه شیوع #کورونا ما را بیکار کردند. ما هم از بى پولى مجبور هستیم از راه بساط فروشى رزق و روزى خانواده هایمان را تامین بکنیم.

یکى از بساط فروشان مى گوید: با خشونت با ما برخورد کردند. بیش از ۷۰ بساط فروشى در این محل مشغول به کار هستیم، گاهی اجرائیات شهردارى مزاحم کاسبى ما مى شوند و اموالمان را مصادر مى کنند و شمارى از بساط فروشان را بازداشت مى کنند.

————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.