اظهارات فرزانه زیلابی وکیل کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در خصوص پرونده جدید کارگران

شکایت کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با عنوان اخلال در نظم عمومی که به تازگی علیه کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مطرح شده بود در شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شوش قرار منع تعقیب صادر شد  اعتراض کارفرما به این قرار در شعبه یکصد و سه دادگاه کیفری دو شوش رد شد. ….

——————————————————–

farzaneh-zilabi

اظهارات فرزانه زیلابی وکیل کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در خصوص پرونده جدید کارگران

فرزانه زیلابی وکیل کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در خصوص پرونده جدید کارگران این شرکت اظهار داشت:
نسبت به شکایت کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با عنوان اخلال در نظم عمومی که به تازگی علیه کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مطرح شده بود در شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شوش قرار منع تعقیب صادر شد  اعتراض کارفرما به این قرار در شعبه یکصد و سه دادگاه کیفری دو شوش رد شد.

اسدبیگی ها تا کنون ده ها شکایت غیر مدلل و غیر مستند علیه کارگران معترض و نمایندگان مستقل کارگری مطرح کرده اند .شکایت ها علیه کارگران یا جنبه ایذایی  و ابزاری داشته یا برای انحراف جریان تعقیب ابر متهمان ارزی کشور  (اسدبیگی و رستمی و… ) وهمدستان آن ها، رسیدگی به اتهام فساد مالی  و  اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده است.

جای تأسف دارد که دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در جریان این پرونده ها بارها و بارها، بدون آنکه ضرورت قانونی وجود داشته باشد، دستور جلب بدون احضار کارگران با هجوم پرتعداد مأموران به منزل آنها و قرار بازداشت موقت  کارگران معترض را صادر کرده است. این پرونده سازی ها در موارد متعددی پیرو گزارش رئیس  پلیس اطلاعات و امنیت شوش تشکیل شده پس از آن دستور بازداشت توسط دادستان شوش صادرو  سپس شکایت اسدبیگی ها از کارگران پیوست پرونده میشد. و در نهایت منجر به صدور قرارمنع تعقیب می گردید.

برابر قانون حق مسلم کارگران جهت اقدام قانونی علیه اسدبیگی ها و عوامل آنها در هر جایگاهی، جهت تعقیب کیفری، جبران خسارات مادی و معنوی و اعاده حیثیت، محفوظ می باشد.

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.