نیاز مالی یک مادر برای تهیه گوشی برای فرزندش: فروش موی سر دختر ۹ ساله

آموزش رایگان از معدود امکان‌های بوده که طبقه‌ی کارگر به‌واسطه‌ی آن به آینده‌ی نسبتا روشن برای فرزندان خود چشم امید داشتند و با تصور کودکان‌شان در جایگاه شغلی‌ای به‌غیر از کارگری، به زندگی سراسر از خودبیگانه‌ی خود معنا می‌دادند. اما این واپسین مفر نیز از سال‌ها پیش با مدیریت نئولیبرال‌ها به‌روی تهیدستان تنگ‌‌تر و تنگ‌تر شد تا نزدیکان خامنه‌ای و رفسنجانی عرصه‌ی آموزش را نیز به محلی برای کاسبی و مال‌اندوزی تبدیل کنند. ….

——————————————————-

6385

نیاز مالی یک مادر برای تهیه گوشی برای فرزندش
فروش موی سر دختر ۹ ساله

#سرخط
این آگهی تمام عفونت جامعه‌ی طبقاتی را در خود متبلور می‌کند. جامعه‌ای که تحت سلطه‌ی آخوندها و سپاهی‌های بورژوا از فروش اعضای بدن برای پرداخت ودیعه‌ی مسکن و اجاره‌ی سرپناه در حاشیه‌ی شهرها عادی‌سازی شده و دیگر حتی رمقی برای شمردن صفرهای جلوی ارقام هزاران میلیاردی اختلاس‌ها باقی نگذاشته است.

آموزش رایگان از معدود امکان‌های بوده که طبقه‌ی کارگر به‌واسطه‌ی آن به آینده‌ی نسبتا روشن برای فرزندان خود چشم امید داشتند و با تصور کودکان‌شان در جایگاه شغلی‌ای به‌غیر از کارگری، به زندگی سراسر از خودبیگانه‌ی خود معنا می‌دادند. اما این واپسین مفر نیز از سال‌ها پیش با مدیریت نئولیبرال‌ها به‌روی تهیدستان تنگ‌‌تر و تنگ‌تر شد تا نزدیکان خامنه‌ای و رفسنجانی عرصه‌ی آموزش را نیز به محلی برای کاسبی و مال‌اندوزی تبدیل کنند. به مرور با پیدا شدن مافیای رسمی کتاب‌های درسی و مدارس خصوصی، روند کالاسازی آموزش به‌جایی رسید که در سال‌های اخیر قریب به اتفاق نفرات برتر کنکور نیز افرادی شدند از لایه‌های بالای طبقه‌ی متوسط شهری و شمال شهری‌ها. بدین ترتیب ” کنکور ” که زمانی مدعی رقابتی عادلانه برای رسیدن به دانشگاه بر حسب شایستگی‌های تحصیلی بود عملا به ” بازار آزاد رقابتی ” استحاله شد تا برخوردارترین افراد از امکانات مالی، بهترین کرسی‌های دانشگاهی و متعاقبا نان و آب‌دارترینِ مشاغل را تصاحب کنند.

شیوع کرونا و تعطیلی مدارس نه تنها بازار مافیای آموزش را داغ‌تر از پیش کرد بلکه به شکلی کوبنده‌تر از قبل، کودکان تهیدست و ساکنین مناطق محروم‌ را از چرخه‌ی آموزش خارج ساخت. فقدان دسترسی به اینترنت و تلفن همراه هوشمند، به بحرانی مضاعف برای تهیدستان تبدیل شد تا جایی‌که تنها ظرف ماه‌های اخیر چندین کودک به علت محرومیت از این امکانات‌ اقدام به خودکشی کردند.

چنان‌که در آگهی فوق مشاهده می‌کنیم یکی از همین خانواده‌های تهیدست مجبور شده تا عزت نفس خود را قربانی کرده و موهای دختر نه ساله‌ای را برای خرید گوشی هوشمند حراج کند. این آگهی به روشنی به  کالاشدگی بدن و کالاشدگی آموزش اشاره دارد و نشان می‌دهد که دولتِ سرمایه‌داری چگونه تهیدستان را در برابر توحشِ بازار مستأصل و بی‌دفاع کرده است. کودکی که در سن نه سالگی برای دسترسی به امکانات آموزشی به فروش موی سر خود مجبور شود، همان انسانی خواهد شد در سی سالگی برای تامین هزینه‌های زندگی ناگزیر است تا کلیه و خون خود را به فروش برساند.

نباید اجازه دهیم چنین فجایعی در چشم‌مان به اخبار زرد و عادی تبدیل شوند که عادی شدن فاجعه و تحقیر روزافزون تهیدستان، هدفی‌ست که حاکمان زر و زور تعقیب می‌کنند. این‌ قبیل فجایع را باید مکرر به صورت سازمان‌های غارتگر تحت سلطه‌ی خامنه‌ای، سپاه پاسداران، یک دو جین‌ اصلاح‌طلب کاسب و مشتی محورمقاومتی‌‌ِ رذل کوبید و یادآوری کرد که این‌هاست محرک‌های دی‌ها و آبان‌‌ها. این‌هاست دلیل شورش مردمان غارت‌شده نه مشتی پروپاگاندای رسانه‌های وابسته به غارت‌گران امپریالیست.

—————————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.