بیشترین عامل آلودگی هوا در عسلویه دی اکسید گوگرد است

به گفته او برخی از پالایشگاههای تصفیه خانه پساب ندارند و تصفیه خانه‌های شماری دیگر ناقص است و نمی تواند استانداردهای تخلیه به خلیج فارس را رعایت کند. ….

—————————————————–

6345

بیشترین عامل آلودگی هوا در عسلویه دی اکسید گوگرد است

فرهاد قلی نژاد، مدیر کل محیط زیست استان بوشهرگفته بیشترین عامل آلودگی هوا در عسلویه دی اکسید گوگرد است و “منشا تولید این گوگرد پالایشگاههای گازی است. گوگرد استحصال شده از پالایشگاهها به دلیل مشکلاتی در حاشیه اتوبان و در انبارهای روباز انبارمی شود که باعث آلودگی شده است.” او گفته بسیاری از استانداردهای زیست محیطی در پالایشگاهها رعایت نشده است.

آقای قلی نژاد افزوده پالایشگاههای عسلویه برای “بازیافت گوگرد و تصفیه پساب مشکل دارند به همین دلیل محیط زیست منطقه مجبور شده علیه ۸ پالایشگاه به دلیل داشتن انبارهای روباز گوگرد شکایت کند.” به گفته او برخی از پالایشگاههای تصفیه خانه پساب ندارند و تصفیه خانه‌های شماری دیگر ناقص است و نمی تواند استانداردهای تخلیه به خلیج فارس را رعایت کند.

به گفته کارشناسان دی اکسید گوگرد یک آلاینده سمی و خطرناک براس سلامتی و باعث شکل گیری ذرات معلق ثانویه در جو می شود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.