حیدر قربانی به دادگاه احضار شد

حیدر قربانی کارگر ساختمانی و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران طی ابلاغیه‌ای به دادگاه احضار شده است. طبق ابلاغیه صادره‌ حیدر قربانی روز ۲۲ دیماه در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان شهریار مورد محاکمه قرار خواهد گرفت. ….

———————————————————-

heydar-ghorbani-2

حیدر قربانی به دادگاه احضار شد

حیدر قربانی کارگر ساختمانی و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران طی ابلاغیه‌ای به دادگاه احضار شده است. طبق ابلاغیه صادره‌ حیدر قربانی روز ۲۲ دیماه در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان شهریار مورد محاکمه قرار خواهد گرفت. همچنین بر اساس این ابلاغیه اتهامات “ عضویت در دسته یا جمعیت و یا شعبه جمعیت‌هایی که در داخل کشور با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل شده است و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی “ به او منصوب گردید است.
#حیدر_قربانی در تاریخ ۱۸ خرداد توسط مأموران وزارت #اطلاعات در منزل خودش دستگیر شد و پس از ۲۳ روز بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین با قرار وثیقه موقتاً آزاد شد.
لازم به ذکر است که هنگام دستگیری، مأمورین وزارت اطلاعات مقداری مشروب که برای استفاده شخصی در منزل بود را با خود برده و آن را نیز به جهت اعمال آزار و اذیت دستاویز یک پرونده سازی جداگانه قرار دادند که برای آن نیز حیدر قربانی توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر قدس به مبلغ قابل توجهی جریمه نقدی و شلاق محکوم گردید.
نهادهای امنیتی سالهاست که کارگران و دیگر فعالین عرصه‌های مختلف اجتماعی را به بهانه فعالیتهای صنفی و مطالباتی با اتهامات واهی امنیتی روبرو میکنند و قوه قضائیه نیز در همسویی با این اقدامات ضدانسانی نهادهای امنیتی، احکام سنگین حبس و زندان برای کارگران و فعالین اجتماعی صادر مینماید.
این رویه‌ی تباه و ددمنشانه با کارگران هیچ معنایی به جز اجرای سیاستهای سرکوبگرانه سرمایه‌داران حاکم علیه طبقه کارگر ایران ندارد. سرمایه داری ایران به وسیله دم و دستگاه پلیسی و امنیتی و به جهت تداوم روند استثمار برده‌وار کارگران، شدیدترین سرکوبی و اختناق را به جامعه تحمیل نموده تا کارگران ایران نتوانند برای دستیابی به حداقلی‌ترین خواسته‌هایشان نیز مبارزه نمایند. اما هم طبقه کارگر در اعتراضات صنفیِ هر روزه‌اش و چه توده‌های محروم جامعه در طول خیزش‌های گسترده چند سال اخیر نشان داده است که تمامی این سرکوبگریها نتوانسته و نمیتواند مانع از فریاد دادخواهی جامعه گردد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن اعتراض به محاکمه حیدر قربانی به اتهامات واهی امنیتی، خواهان منع تعقیب قضایی از وی و تمامی فعالین کارگری و اجتماعی است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران
ششم دیماه نود و نه
https://t.me/ettehad

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.